W związku ze zmianą ustawy o Karcie Dużej Rodziny wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Teraz każdy posiadacz będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR zostanie natomiast zamknięta z końcem czerwca 2021 roku.

Zmiany te oznaczają, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy z uwagi na brak numeru PESEL nie mogą mieć aplikacji mObywatel. Będą więc mogli korzystać z różnego typu ulg przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie plastikowego dokumentu.