W Lublinie odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji 2020/2021”. Wśród laureatów, których doceniono m.in. za realizację polityki edukacyjnej w sposób wzorcowy i innowacyjny, nie zabrakło Gminy Kolbudy. Nasz samorząd otrzymał dodatkowo wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” - przyznawane gminom, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w placówkach, dla których są organami prowadzącymi i stanowią pod tym względem wzór godny naśladowania. Statuetkę oraz Certyfikaty odebrały osobiście zastępca Wójta Gminy Kolbudy Anita Richert – Kaźmierska i kierownik Referatu Oświaty Katarzyna Chęsy.

Organizatorzy plebiscytu uznali, że Gmina Kolbudy podejmuje efektywne i wieloobszarowe działania w ramach polityki oświatowej. W osiągnięciu tego pomaga planowanie długofalowe oraz trafne analizowanie potrzeb. Podkreślono, że nasz samorząd priorytetowo traktuje zarówno rozwój bazy lokalowej, jak i sprzętowej placówek oświatowych. Wysoko oceniono fakt, że szeroko rozumiana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, na którą Gmina Kolbudy kładzie duży nacisk, pozwala wyrównywać szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz właściwie przygotować młodzież do wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. W podsumowaniu podkreślono, że oświata zarządzana jest nowocześnie.

- Certyfikat i wyróżnienie, które otrzymała Gmina Kolbudy jest efektem wzorowej pracy nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, ale również pracowników Referatu Oświaty Urzędu Gminy Kolbudy – mówi Anita Richert-Kaźmierska, zastępca Wójta Gminy Kolbudy. – Edukacja jest jednym z priorytetów dla naszego samorządu. Znaczna część budżetu gminy przeznaczana jest właśnie na oświatę. Stawiamy na programy rozwojowe umożliwiające rozszerzanie oferty zajęć dodatkowych oraz inwestujemy w rozwój infrastruktury. Jesteśmy dumni, że te starania są doceniane.

Dokonując certyfikacji polityki oświatowej samorządów eksperci zwracali uwagę, że zakończony niedawno rok szkolny, z powodu epidemii koronawirusa, był szczególnie trudny dla szkół i organów prowadzących. W krótkim czasie konieczne było przemodelowanie systemu nauczania i sięgnięcie po nowoczesne narzędzia, które umożliwiły zdalne nauczanie. Również w tym aspekcie Gmina Kolbudy, w ocenie podmiotu certyfikującego poradziła sobie bardzo dobrze, doskonale odnajdując się w nowej rzeczywistości.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Współtworzą ją naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki i doradcy zawodowi.