Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy Akumulator Społeczny jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozpoczynamy nabór do Funduszu Nowy Akumulator Społeczny!

Zapraszamy do składania wniosków na:

  • mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego.
  • grant do 10.000 zł na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej.

Dla kogo?
Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Kiedy?
Nabór wniosków trwa od 18 czerwca:

  • do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego,
  • do 18 sierpnia 2021 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.

Projekty mogą być realizowane w terminach:

  • od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego,
  • od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – projekty na rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Szczegóły:

http://fundacjapokolenia.pl/nowy-akumulator-spoleczny-uruchomiony/