Jeszcze w lipcu br. powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę trzech kolejnych gminnych dróg. Nowe nawierzchnie wykonane zostaną w sołectwach Czapielsk i Otomin. Inwestycje uzyskały dofinansowanie w kwocie ponad 1,055 mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Podpisy na umowie gwarantującej przyznanie wspomnianych środków podpisali wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Modernizacji poddane zostaną ulice Bratek i Jarzębinowa w Czapielsku oraz Okrężna w Otominie. Łączny koszt wszystkich inwestycji szacowany jest na ok. 2,11 mln zł.

- Niedawno oddaliśmy do użytku zmodernizowany układ drogowy we wsi Babidół – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dobiegają też końca prace na ulicach Adama Ważnego i Skrzatów w Kolbudach. Jeszcze tego lata nowymi drogami pojadą mieszkańcy ulic Bukowej i Wojska Polskiego w Lublewie Gdańskim. Wczesną jesienią powinna zostać też ukończona ul. Fiołkowa i Jezuicka w Czapielsku oraz Jagodowa i Mandarynkowa w Otominie. Na przełomie lipca i sierpnia rozpocznie się remont ulicy Glazurowej w Kowalach. Teraz przygotowujemy dokumentację na kolejne odcinki dróg do modernizacji w Czapielsku i Otominie. W kwestii poprawy jakości podróżowania gminnymi drogami dzieje się naprawdę sporo.

Zgodnie z projektem ulica Okrężna w Otominie zostanie zmodernizowana na odcinku o łącznej długości 700 metrów. Jej szerokość wynosić będzie od 5 metrów do 3,5 metrów na pętli. Droga pokryta zostanie kostką betonową. Pojawi się też nowe oświetlenie i przebudowany zostanie wodociąg. Powstanie też nowa kanalizacja deszczowa.

- Przebudowa wodociągu zapewne ucieszy mieszkańców, którzy często narzekali na brudną wodę w tej części sołectwa – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Nowa instalacja powinna skutecznie rozwiązać ten problem.

Ulica Bratek w Czapielsku wyremontowana zostanie na odcinku o długości około 950 metrów. Jej szerokość wyniesie 4,5 metra, a drogę pokryje masa bitumiczna. W ramach inwestycji wykonane ma zostać także oświetlenie.

Płytami typu YOMB na odcinku 400 metrów pokryta będzie natomiast trzecia z objętych dofinansowaniem dróg, czyli ulica Jarzębinowa w Czapielsku. Tam szerokość jezdni wyniesie również 4,5 metra.

- Aktualnie przygotowujemy stosowną dokumentację – mówi Adam Babkiewicz. – Przetarg, który wyłoni wykonawców inwestycji chcemy ogłosić jeszcze w lipcu. 

Wójt Andrzej Chruścicki podkreśla, że realizacja tak dużej liczby zadań drogowych jest możliwa dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych, o które nieustannie aplikuje nasz samorząd.

- Składamy kolejne wnioski i wykonujemy te inwestycje, na które udaje się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Lista potrzeb wciąż jest długa. Konsekwentnie realizujemy jednak założenia przyjęte w Road Map, czyli szczegółowym planie modernizacji dróg, z którym rozpoczęliśmy kadencję 2018-2023.