W obecności przedstawicieli partnerskiego miasta Uffenheim z Bawarii oraz Ireneusza Szwedy z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi na zmodernizowanej ulicy Adama Ważnego w Kolbudach. Uroczystość miała szczególny charakter dla wójta Andrzeja Chruścickiego. Przedstawiciel gminnego samorządu podkreślił, że nowa ulica prowadzi do Gminnej Przystani Żeglarskiej, która na przestrzeni ostatnich lat odegrała niemałą rolę w umacnianiu przyjaźni między naszymi samorządami, a mieszkańcy gminy i zagraniczni goście wspólnie przeżywali tu wiele niezapomnianych chwil. To pierwsza wizyta bawarskiej delegacji po długiej, wymuszonej przez pandemię koronawirusa, przerwie.

- Wydarzenie, w którym uczestniczymy ma charakter szczególny – mówił wójt Andrzej Chruścicki. - W przecięciu tej symbolicznej wstęgi towarzyszą mi dziś Przyjaciele z zaprzyjaźnionego od lat z naszą gminą miasta Uffenheim. Po długiej – spowodowanej pandemią przerwie znowu możemy się razem spotkać i pielęgnować relacje między naszymi samorządami. Na tę chwilę z utęsknieniem i wielkimi nadziejami czekaliśmy od dawna, co wielokrotnie podkreślaliśmy podczas naszych wideokonferencji, gdy europejskie kraje pozostawały w wymuszonej przez COViD izolacji.

Nowa, pokryta masą bitumiczną ulica ma szerokość 5 metrów. Wzdłuż prowadzącej do przystani i na gminne kąpielisko drogi wykonano również chodnik, którym dojedziemy do samej plaży.  Kostką betonową pokryto miejsca parkingowe, które pomieszczą 40 samochodów.

Wraz z ul. Adama Ważnego gruntownej modernizacji poddano ulicę Skrzatów, którą pokryto kotką betonową. Wzdłuż drogi wykonano też utwardzone miejsca parkingowe.

 Łączna długość przebudowanego ciągu komunikacyjnego na ul Adama Ważnego wyniosła około 600 metrów, a na ul. Skrzatów ponad 250 metrów. Wykonano również kanalizację sanitarną i deszczową. Wzdłuż zmodernizowanego odcinka zamontowano 17 lamp oraz wykonano nowe ogrodzenie gminnych działek.

- Okolice przystani mogą w dalszej perspektywie stanowić początek ścieżki rowerowej – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. - Stąd m.in. decyzja o wyborze takiego rodzaju nawierzchni. Trwają też prace nad budową połączenia ulicy Adama Ważnego ze ścieżką wokół błotka. Planujemy wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Wędkarskiej oraz montaż kładki pieszo-rowerowej nad kanałem, w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy.

Łączna wartość inwestycji, z robotami dodatkowymi, wyniosła ponad 2,3 mln zł. Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota ponad 807 tys. zł.

Prace budowlane rozpoczęto 26 stycznia 2021 roku. Ich ostateczne zakończenie, zgodnie z umową, zaplanowano na 30 lipca br.