Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy o dowodach osobistych osoby ubiegające się o wydanie tego dokumentu muszą osobiście składać wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. Nowe rozwiązania prawne wykluczają (od dnia 27 lipca br.) możliwość wnioskowania o wydanie dowodu za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap czy strony obywatel.gov.pl

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi wydawania dowodów już wkrótce konieczne będzie pobieranie odcisków palców oraz złożenie odręcznego podpisu przez osobę wnioskującą o wydanie dowodu. Chociaż rozwiązania te zostały czasowo wstrzymane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to urzędy nie mają już możliwości przyjmowania wniosków dowodowych w formie elektronicznej.

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego należy umówić termin wizyty w urzędzie dzwoniąc na numer telefonu (58) 691 05 75. Przyjmowani są wszyscy interesanci. W pierwszej kolejności obsługiwane są jednak osoby umówione na konkretną godzinę. Pozostali, odwiedzający urząd bez wcześniejszego ustalenia terminu, muszą czekać. Przypominamy również, że w kwestii wydawania dowodów osobistych nie ma tzw. rejonizacji. Wniosek o wydanie dokumentu można składać w dowolnie wybranym urzędzie gminy lub miasta.

WAŻNE! W związku z wdrażaniem nowych przepisów NIE będzie trzeba wymieniać ważnych dowodów osobistych. Będzie można z nich korzystać do czasu, aż minie ich ważność. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat.