W związku z wynikami oceny jakości wody dla ujęcia przy ul. Ordynackiej w Bąkowie - przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim - spółka Reknica poinformowała Urząd Gminy Kolbudy, iż natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od służb sanitarnych przeprowadzono awaryjne płukanie sieci wodociągowej. Rozpoczęto też dezynfekcję wody podchlorynem sodu, a parametr zawartości wolnego chloru, który badany jest na bieżąco, nie przekracza dopuszczalnych norm. Eksploatator sieci informuje, w piśmie przesłanym do urzędu, iż nie ma potrzeby podstawiania beczkowozów dla mieszkańców, ponieważ woda jest zdatna do picia po przegotowaniu.

Jak informuje spółka Reknica w dniu 9 sierpnia br. zostaną wykonane badania z zakresu rozszerzonej bakteriologii we wszystkich punktach zgodności z ujęcia wody przy ul. Ordynackiej. Oficjalne wyniki badań powinny być przekazane do 16 sierpnia br.

Mieszkańcy sołectw: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo, Otomin, do których doprowadzana jest woda z ujęcia przy ul. Ordynackiej w Bąkowie stawiają pytania dotyczące możliwości korzystania z wody kranowej np. do kąpieli. O opinię poprosiliśmy mieszkańca Kowal, prof. Tomasza Bojara – Fijałkowskiego, na co dzień dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

- W Unii Europejskiej mamy najwyższe standardy jakości wody i jej monitorowania – mówi prof. Tomasz Bojar – Fijałkowski. - Z mojego doświadczenia pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej wiem,
że przekroczenia zdarzają się dość często. To przekroczenie jest, mimo wszystko, niewielkie. Stąd decyzja o „warunkowym dopuszczeniu wody”. Z poziomu 4 jtk / 100 ml do zamknięcia ujęcia i zatruć jest daleko. Ważne, że to nie jest bakteria e-coli, a najprawdopodobniej bakteria pochodząca z gleby, to się zdarza. Sam żałuję, że nie mogę przez jakiś czas pić wody prosto z kranu, ale poprawienie tego stanu rzeczy nie powinno długo trwać. Woda o takich parametrach nadaje się do gotowania, podlewania, do mycia.

Przypomnijmy, że ocena jakości wody dokonana przez służby sanitarne stwierdza warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w miejscowości Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej. Wspomniany wodociąg zaopatruje miejscowości: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo, a także część Otomina (mapa ulic Otomina zaopatrywanych w wodę z ujęcia przy ul. Ordynackiej w załączeniu pod tekstem).

Zgodnie z komunikatem służb sanitarnych opublikowanym po przeprowadzonym badaniu woda z kranu w wymienionych wyżej miejscowościach nadaje się do picia TYLKO PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU (do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej np. mycia zębów również tylko po uprzednim przegotowaniu)

Woda z kranu może być używana do celów gospodarczych (spłukiwania toalet, mycia podłóg itp.)

Przez cały czas prowadzenia działań służących poprawie jakości wody pracownicy spółki Reknica badają zawartość wolnego chloru w wodzie, aby była ona zgodna z obowiązującymi normami.

Bliższe informacje na temat działań służących poprawie jakości wody uzyskać można w spółce Reknica, tel. 58 682-74-11 oraz 58 682-74-12

UWAGA! W DNIU 6 SIERPNIA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZESŁAŁ AKTUALIZACJĘ WCZEŚNIEJSZEGO KOMUNIKATU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM OSIEDLA NOWY HORYZONT W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO (GM. PRUSZCZ GDAŃSKI), KTÓRE ZAOPATRYWANE JEST Z UJĘCIA NALEŻĄCEGO DO FIRMY SAUR NEPTUN GDAŃSK (osiedle zaopatrywane jest z ujęcia drenażowego w Pręgowie oraz ujęcia powierzchniowego w Straszynie). PONIŻEJ TREŚĆ KOMUNIKATU SŁUŻB SANITARNYCH Z DNIA 6 SIERPNIA BR.

  1. Komunikat Sanepidu z dnia 6 sierpnia 2021
  2. Mapa ulic Otomina zaopatrywanych w wodę z ujęcia przy Ordynackiej, przesłana 6 sierpnia 2021 przez Sanepid