Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 9 sierpnia 2021r. Reknica Sp. z o.o. wraz z akredytowanym laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o.o. pobrała próbki do badań wody w zakresie bakteriologii rozszerzonej we wszystkich punktach zgodności z ujęcia wody przy ul. Ordynackiej w Bąkowie.

Wyniki badań, niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdań przez laboratorium, zostaną przekazane do Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim, spółki Reknica oraz Urzędu Gminy. Czas wykonania badań przez laboratorium wynosi do 5 dni.

Spółka Reknica poinformowała Urząd Gminy Kolbudy, iż zgodnie z zaleceniem Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach działań na rzecz poprawy jakości wody z ujęcia przy ul. Ordynackiej przeprowadziła awaryjne płukanie sieci wodociągowej oraz dezynfekcję wody podchlorynem sodu. Podchloryn sodu podawany był przez chlorator do zbiornika retencyjnego przy ujęciu wody. Chlorowanie wody było wykonywane przez kolejne trzy doby od dnia zgłoszenia o pogorszeniu jakości wody oraz było przerywane płukaniem sieci wodociągowej.

Przypomnijmy, że ocena jakości wody dokonana przez służby sanitarne stwierdza warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w miejscowości Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej. Wspomniany wodociąg zaopatruje miejscowości: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo, a także część Otomina (mapa ulic Otomina zaopatrywanych w wodę z ujęcia przy Ordynackiej, przesłana 6 sierpnia 2021 przez Sanepid).

Zgodnie z komunikatem służb sanitarnych opublikowanym po przeprowadzonym badaniu woda z kranu w wymienionych wyżej miejscowościach nadaje się do picia TYLKO PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU (do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej np. mycia zębów również tylko po uprzednim przegotowaniu). 

Woda z kranu może być używana do celów gospodarczych (spłukiwania toalet, mycia podłóg itp.).

Bliższe informacje na temat działań służących poprawie jakości wody uzyskać można w spółce Reknica, tel. 58 682-74-11 oraz 58 682-74-12

Komunikat Sanepidu z dnia 6 sierpnia 2021