Jak informuje wykonawca inwestycji z dniem 27 sierpnia br. (od godziny 9:00) ulica Glazurowa w Kowalach zostanie tymczasowo wyłączona z ruchu. Zakres rozpoczynających się właśnie prac drogowych wymaga całkowitego zamknięcia drogi. W pierwszej fazie robót znaki „zakaz ruchu” ustawione zostaną na wysokości boiska piłkarskiego oraz przy rondzie łączącym ulicę Glazurową z ulicami Zeusa i Apollina. Ograniczenia w ruchu wprowadzane będą również na ulicy Krętej.

Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że modernizacja intensywnie eksploatowanej ulicy Glazurowej jest konieczna, gdyż obecna, spękana nawierzchnia powoduje spore zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

- Cieszę się, że rozpoczynamy inwestycję, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z czasowych niedogodności jakie spowoduje ta inwestycja – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Proszę więc naszych mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Cierpliwość zostanie nagrodzona

Wiele wskazuje na to, że cierpliwość mieszkańców, o którą prosi Wójt zostanie nagrodzona. Układ drogowy w tej części Kowal poddany zostanie istotnej metamorfozie. Przypomnijmy, że zakres prac podzielony będzie na dwa etapy, które zrealizowane zostaną jeden po drugim.

Asfalt i oświetlony chodnik na Glazurowej

Pierwszy, rozpoczynający się właśnie, etap inwestycji dotyczy budowy ulicy Glazurowej na odcinku 250 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką 221, a także 130 metrów ulicy Krętej. Nawierzchnie wykonane zostaną z masy bitumicznej, która położona będzie na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Zakres prac przewiduje ponadto budowę chodnika wzdłuż ulicy Glazurowej, kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego a także usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią gazową i teletechniczną.

Nowe rondo i połączenie wykona deweloper

Na końcu odcinka ul. Glazurowej, w miejscu obecnego ostrego zakrętu, powstanie rondo. Tę część inwestycji, podobnie jak fragment między nowym a istniejącym rondem przy ul. Zeusa, wykona na swój koszt deweloper. Gmina Kolbudy również w tej sprawie zawarła już stosowną umowę.

- Ten etap prac powinien rozpocząć się zaraz po zakończeniu pierwszej części zadania – uspokaja Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. - W zakresie naszego samorządu jest przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej na odcinku, który wykonywał będzie deweloper. To z kolei będzie miało bezpośredni związek z pierwszym etapem prac na Glazurowej.

Miejsca postojowe i nowy przepust

W ramach modernizacji ulicy Glazurowej planowane jest również wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej, wymiana przepustu pod drogą, umocnienie skarp płytami MEBA oraz montaż barier poprawiających bezpieczeństwo pieszych.

Prace budowlane potrwają około 6 miesięcy.