W Lublewie Gdańskim dokonano symbolicznego otwarcia zmodernizowanych ulic. Asfaltowe nawierzchnie pojawiły się na prowadzącej do cmentarza ulicy Bukowej, ulicy Wojska Polskiego oraz fragmencie ulicy Wrzosowej. Przebudowano też pobliski parking, na którym pojawiła się betonowa kostka. Łączny koszt inwestycji, z robotami dodatkowymi, wyniósł ponad 2,4 mln zł. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał wójt Andrzej Chruścicki. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, Ireneusz Szweda. Prace modernizacyjne zostały dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą niemal 921 tys. zł.

- Inwestycja, którą właśnie symbolicznie oddaliśmy do użytku służyć będzie nie tylko okolicznym mieszkańcom, ale wszystkim odwiedzającym groby bliskich na miejscowym cmentarzu parafialnym – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale również bezpieczeństwo pieszych. Wzdłuż wyremontowanych dróg wybudowano bowiem szerokie chodniki i oświetlenie. W okresie świątecznym cmentarz odwiedza wiele osób. Brak wydzielonego pobocza i duże w tym okresie natężenie ruchu powodowały zagrożenie dla pieszych idących ulicą Bukową, szczególnie po zmroku.

Ulicę Wojska Polskiego zmodernizowano od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221 na odcinku o długości 308 metrów (z drogą wewnętrzną z kostki betonowej o długości około 80 metrów). Jezdnia pokryta została nawierzchnią bitumiczną o szerokości 4,5 m na odcinku prostym z poszerzeniami na łukach. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni ułożono chodnik o szerokości dwóch metrów. W miejscu skrzyżowania z ulicą Wrzosową oraz sięgaczem ulicy Wojska Polskiego jezdnię wyniesiono w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Ulicę Wrzosową pokryto  od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego na odcinku około 125 metrów. Również jej nawierzchnia wykonana została z masy bitumicznej a szerokość drogi wynosi 4,5 metra.

Asfaltem pokryto również liczący blisko 260 metrów odcinek ulicy Bukowej, stanowiącej dojazd od drogi wojewódzkiej 221 do cmentarza. Równolegle do niej wykonano szeroki na dwa metry chodnik.

Przed cmentarzem powstał parking dla 42 pojazdów. Miejsca postojowe wyłożone zostały kostką betonową. Wzdłuż ulicy Bukowej i Wojska Polskiego zamontowano nowe lampy oświetleniowe.

- Zamykamy kolejną inwestycję drogową, rozpoczynamy kolejne i nie ustajemy w aplikowaniu o kolejne środki zewnętrzne na modernizację gminnych ulic – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Realizujemy przede wszystkim te inwestycje, na które otrzymujemy dofinansowanie. Dzięki temu możemy robić znacznie więcej i znacznie taniej. Myślę, że efekty takiej strategii widać w naszych sołectwach.

Oddanie do użytku zmodernizowanych dróg w Lublewie Gdańskim zbiega się w czasie z rozpoczęciem budowy ulicy Glazurowej w Kowalach. Powoli dobiega końca realizacja inwestycji drogowych na ul. Fiołkowej i Jezuickiej w sołectwie Czapielsk. Trwają prace na ulicach Jagodowej i Mandarynkowej w Otominie.