W środę 8 września br. rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone do pierwszego w historii Gminy Kolbudy Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, będzie miał do dyspozycji trzy głosy, którymi wesprzeć będzie mógł dowolnie wybrane projekty (nie tylko w swojej miejscowości). Głosowanie potrwa do 22 września br. Wyboru projektów dokonywać będziemy za pośrednictwem strony https://kolbudy.budzet-obywatelski.org/ lub w tradycyjnej, papierowej formie wypełniając formularz dostępny w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy.

Już od 8 września - zarówno dorośli mieszkańcy, jak i osoby niepełnoletnie - będą mogły oddać swój głos na maksymalnie 3 z 17 dopuszczonych do głosowania projektów. Wszystkie zostały szczegółowo opisane na stronie dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu https://kolbudy.budzet-obywatelski.org/

LISTA PROJEKTÓW (wszystkie mają swój stały numer i nazwę):

 1. Bezpieczna ulica - oświetlona ulica - Koszt: 112 000 zł - Projekt ma na celu wybudowanie brakującego oświetlenia przy ulicy Bukowskiego i Promiennej w Kolbudach
 2. Utwardzenie drogi - Koszt: 55 500 zł - Ułożenie płyty drogowej Jumbo lub innej, na odcinku około 100 m na ul. Radosnej w Bielkówku
 3. Tor do jazdy na rolkach - Koszt: 100 000 zł - Wybudowanie toru do jazdy na rolkach, hulajnodze, rowerze itd. wokół terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Bąkowie
 4. Chodnik dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych - Koszt: 115 000 zł - Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych wzdłuż ul. Malowniczej w Lisewcu
 5. Hamaki miejskie - Koszt: 45 000 zł - Zamontowanie kilku hamaków miejskich na terenie terenu rekreacyjnego w Bąkowie przy ulicy Otomińskiej
 6. Mini skatepark w Kowalach - Koszt: 115 000 zł - Budowa mini Skateparku z przeszkodami dla rolkarzy, deskorolkarzy, hulajnóg i  rowerów typu BMX na terenie sołeckim w Kowalach przy ul. Pilotów
 7. Mini świetlica - Koszt: 115 000 zł - Projekt budowlany + umiejscowienie kontenera socjalnego lub domku letniskowego do 35m2 na boisku sportowym w Czapielsku
 8. Piramida linowa w Bielkówku - Koszt: 115 000 zł - Projekt polegać będzie na zamontowaniu piramidy linowej na placu sołeckim w Bielkówku przy ulicy Sadowej
 9. Oświetlenie uliczne ul. Wieczornych Mgieł w Bąkowie - Koszt: 80 000 zł - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczornych Mgieł w Bąkowie
 10. Rewitalizacja nawierzchni drogowej fragmentu ulicy Leśny Zakątek w Babidole - Koszt: 47 250 zł - Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni ulicy Leśny Zakątek w Babidole
 11. Poprawa bezpieczeństwa na sołeckim placu zabaw w Lublewie Gdańskim - Koszt: 48 425 zł - Wykonanie dojścia do placu sołeckiego, który jest obecnie dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublewa Gdańskiego: ulepszenie drogi gruntowej, zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą, zakup i montaż 4 lamp chodnikowych o zasilaniu solarnym
 12. Plac zabaw dla każdego w Lublewie Gdańskim - Koszt: 33 500 zł - Doposażenie placu sołeckiego (działka gminna nr 128/1) wg projektu zagospodarowania miejsca aktywnego wypoczynku w Lublewie Gdańskim
 13. Plac marzeń - Koszt: 85 981,63 zł - Zagospodarowanie i unowocześnienie terenu gminnego na placu zabaw przy ulicy Krótkiej w Kolbudach: wymiana niektórych urządzeń (zabawek dla dzieci) oraz postawienie wiaty ogniskowej i grillowej z ławkami
 14. Przywróćmy dojazd do boiska sołecko-strażackiego w Pręgowie nad Radunią - Koszt: 115 000 zł - Zadanie polega na realizacji Etapu I drogi dojazdowej do terenu sołecko-strażackiego w Pręgowie
 15. Zagospodarowanie działki gminnej nr 7/2 w Jankowie Gdańskim - Koszt: 109 000 zł - Zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego: realizacja bezpiecznych i trwałych ciągów komunikacyjnych w postaci chodników, umocnienie brzegów znajdującego się tam zbiornika wodnego, nasadzenie roślinności
 16. Oświetlmy ostatni ciemny odcinek drogi z Pręgowa do Bielkówka! - Koszt: 80 000 zł - Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu oświetlenia odcinka drogi Pręgowo - Bielkówko na fragmencie ul. Św. Rocha w Pręgowie od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań
 17. Wiata rekreacyjna na placu zabaw przed wjazdem na tzw. "Górne Pręgowo" - Koszt: 47 000 zł - W ramach zadania zostanie zaprojektowana i zrealizowana Wiata Rekreacyjna na placu zabaw w Pręgowie (przed wjazdem na tzw. Górne Pręgowo)

OD 8 WRZEŚNIA PO WEJŚCIU NA STRONĘ https://kolbudy.budzet-obywatelski.org/ WYBIERAMY „GŁOSUJĘ ON-LINE” – (wyświetlą się zasady głosowania).

Następnie z listy opisanych szczegółowo projektów WYBIERAMY MAKSYMALNIE 3 PROJEKTY. Nie muszą to być projekty z sołectwa, w którym mieszka osoba głosująca. (zaznaczamy projekty klikając w okienko po lewej stronie)

Następnie wybieramy opcję „Dalej” i przechodzimy do FORMULARZA, w którym podajemy IMIĘ (tylko pierwsze), NAZWISKO, 3 OSTATNIE CYFRY NUMERU PESEL (na tej podstawie zweryfikujemy czy dana osoba jest mieszkańcem gminy), DATĘ URODZENIA oraz ADRES ZAMIESZAKANIA. Musimy też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Program poprosi nas o PODANIE NUMERU TELEFONU, na który w formie wiadomości SMS przesłany zostanie KOD WERYFIKACYJNY. Po jego wpisaniu na Stronie Budżetu Obywatelskiego zatwierdzamy wybór projektów.

W podobny sposób jak osoby dorosłe głosować mogą również nieletni mieszkańcy. W takim przypadku system poprosi nas jednak o przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna, które pobrać można ze strony https://kolbudy.budzet-obywatelski.org/ Oświadczenie wypełniamy w tradycyjnej, papierowej wersji, a zdjęcie oświadczenia lub jego skan dołączamy na etapie wypełniania Formularza przez nieletniego mieszkańca. Osoby niepełnoletnie również mogą oddać głos na maksymalnie trzy dowolnie wybrane projekty.

Jeden numer telefonu, na który wysyłane będą kody może być podany w formularzach głosowania maksymalnie pięć razy.

Głosowanie potrwa do 22 września br. ostateczną listę projektów, które zostaną wybrane przez mieszkańców do realizacji opublikujemy 27 września br.

Zachęcamy gorąco wszystkich mieszkańców do głosowania i zachęcania znajomych i członków rodziny, aby również poparli dane projekty. Od liczby oddanych głosów zależeć będzie dalszy los inwestycji zaproponowanej przez społeczność lokalną.

GŁOSOWANIE W FORMIE TRADYCYJNEJ

Osoby, które słabiej radzą sobie z internetem mogą oczywiście zagłosować w sposób tradycyjny. Wszystkich zainteresowanych wypełnieniem papierowego formularza zapraszamy od 8 września br. do Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kolbudy.

Dla przypomnienia, na inaugurację łączna kwota na inwestycje zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniesie do 510 000 zł. Maksymalna wartość jednego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie mogła przekroczyć kwoty 115 000 zł. Na realizację liczyć będą mogły te projekty, które w głosowaniu otrzymają największe poparcie mieszkańców.