W piątek 17 września br. o godzinie 13.00 w parku przed Urzędem Gminy Kolbudy odbędzie się akcja sadzenia żonkili. Przedsięwzięcie, a właściwie jego efekt, ma nie tylko upiększyć tę część naszej gminy. Głównym celem wydarzenia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańców na tematykę hospicyjną. Przypomnienie o potrzebach i problemach osób nieuleczalnie chorych oraz o trudnej do przecenienia roli placówek udzielających im świadczeń medycznych i niezbędnego duchowego wsparcia w tych jakże trudnych chwilach w życiu.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wspierać nas będą przyjaciele z Fundacji Hospicyjnej św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu, która opiekuje się również ciężko chorymi mieszkańcami naszej gminy, udzielając im wsparcia w miejscu zamieszkania.

Żonkile są symbolem realizowanego w Polsce niemal od ćwierć wieku Programu „Pola Nadziei”. Zaplanowana na 17 września akcja sadzenia tych pięknych kwiatów stanowi jednocześnie zapowiedź włączenia się Gminy Kolbudy do Projektu i podejmowania działań służących m.in. wspieraniu pomocy hospicyjnej.

Wiosną, podczas trwania akcji organizowane są konkursy, spotkania i happeningi skierowane do dzieci i młodzieży, prelekcje mające na celu oswajanie najmłodszych z tematyką hospicyjną.

Program Pola Nadziei został stworzony przez Organizację Marie Curie Cancer Care. W 1997 roku MCCC przekazała ideowe założenie i zasady organizacji akcji Pola Nadziei Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Od tego czasu żonkilowe Pola Nadziei kwitną rokrocznie w Krakowie, a od 2003 roku również w innych miastach Polskich – dla chorych w tamtejszych hospicjach.

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie jest koordynatorem ogólnopolskiej edycji akcji. W pierwszych ogólnopolskich Polach Nadziei wzięło udział 7 hospicjów, obecnie każdego roku do programu zgłasza się około 40 hospicjów.

Wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby być świadkami sadzenia żonkili przy Urzędzie Gminy Kolbudy serdecznie zapraszamy. Widzimy się w piątek 17 września o godzinie 13.00.