Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które chcą pozostać w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z pomocy skorzystać mogą osoby poniżej 70 roku życia.

Zgłoszenia do Programu można dokonać poprzez kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach pod numerem telefonu: 58 682 72 89.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która polega w szczególności na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.