Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę budżetową na rok 2014. Za uchwaleniem budżetu głosowało 11 radnych, dwóch było przeciwnych, a jeden radny wstrzymał się od głosu. - Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali za uchwaleniem tej najważniejszej dla gminy uchwały - powiedział po głosowaniu Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały wydatki budżetu gminy ustalono na kwotę 67 503 679 zł, przy dochodach w wysokości 59 440 316 zł. Tym samym w roku 2014 deficyt budżetowy będzie wynosił 8 063 363 zł., co stanowi 13,6% dochodów budżetowych.

- Jak co roku uchwała budżetowa stanowi swoistą wypadkową naszych marzeń, oczekiwań i nadziei oraz realiów, które znajdują odzwierciedlenie w prostej matematyce - powiedział Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy. - W ostatnich kilku latach regularnie wzrastają wpływy do gminnego budżetu, co umożliwia m.in. utrzymywanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Bo to głównie przez pryzmat tych wydatków oceniany jest budżet gminy i jego wykonanie.

To jednak nie wydatki inwestycyjne stanowią główną pozycję w budżetowych wydatkach. Zawrotną pozycję blisko 27 milionów złotych stanowią bowiem wydatki związane z oświatą.

Wybrane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie Gminy Kolbudy w 2014 roku

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Czapielsku (I etap) - 1 100 000 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Czapielsku (I etap) - 400 000 zł
 • Budowa wodociągu w Otominie (ul. Borówkowa, Dziewicza, Polna) -650 000 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie (ul. Wieczornych Mgieł) - 400 000 zł
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Jankowskiej w Jankowie - 350 000 zł
 • Budowa ulicy Fiołkowej w Czapielsku - 150 000 zł
 • Budowa drogi Buszkowy-Ostróżki - 880  000 zł
 • Modernizacja ul. Wołodyjowskiego w Łapinie (wraz z budową chodnika) -600 000 zł
 • Modernizacja ulicy Leśna Góra w Buszkowach - 500 000 zł
 • Przebudowa ulicy Krótkiej w Kolbudach (wraz z odwodnieniem) - 380 000 zł
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie ul. Polnej w Kolbudach -50 000 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy - Kowale (etap V) - 800 000 zł
 • Budowa remizy OSP wraz ze swietlicą wiejską w Lublewie (I etap) -1 000 000 zł
 • Modernizacja ZKiW w Lublewie - 500 000 zł
 • Modernizacja ZKPiG w Kolbudach - 350 000 zł
 • Oświetlenie ul. Polnej w Kolbudach - 130 000 zł
 • Modernizacja obiektu przystani żeglarskiej w Kolbudach - 500 000 zł

- Zawsze powtarzam, że na oświacie nie należy oszczędzać - mówi Leszek Grombala. - Jednak wydatki związane z oświatą stanowią olbrzymie obciążenie naszego budżetu. Oczywiście, otrzymujemy subwencję oświatową z budżetu państwa, tyle tylko że w bieżącym roku wynosi ona nieco ponad 15 milionów złotych. A pozostałą kwotę dodajemy z dochodów własnych. Z roku na rok coraz więcej, pomimo tego, że jak wszyscy wiemy mamy obecnie do czynienia z niżem demograficznym. Tak więc jest to problem, nad którym musimy się zastanowić. Jednak sam wójt w tej sprawie nie jest w stanie nic zdziałać. Dlatego też zachęcam radnych, aby spróbowali pochylić się nad tym problemem. I od razu zastrzegam, że nikt nie myśli obecnie o zamykaniu jakiejkolwiek placówki. Bo przecież - wspólnie z Gdańskiem i Gminą Pruszcz Gdański - będziemy budować szkołę w Kowalach. Jednak wydatki związane z oświatą na pewno można zracjonalizować. I nie chciałbym, aby nasi następcy musieli posuwać się do drastycznych kroków tylko dlatego, że my w tej materii nic nie zrobimy.

Leszek Grombala dodał, że uchwalony budżet - wzorem realizowanych w poprzednich latach - jest bardzo ambitny i nie będzie łatwo go zrealizować.

- Mam jednak nadzieję, że wspólnie z moimi współpracownikami podołamy temu zadaniu. Chciałbym z tego miejsca podziękować również wszystkim radnym, którzy zagłosowali za uchwaleniem tej najważniejszej dla gminy uchwały. Rozumiem, że w wielu przypadkach można było nie zgadzać się z wybranymi priorytetami, że poszczególni radni chcieliby mieć jak najwięcej inwestycji właśnie w swoich sołectwach - i nie można do nikogo mieć o to pretensji. Jednak cieszę się, że u większości radnych ponad partykularnymi interesami przeważyła odpowiedzialność za całą gminę. A tych, którzy byli budżetowi przeciwni, będziemy przekonywać codzienną pracą, że ten budżet był właściwym wyborem.

Ze szczegółami Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2014 można zapoznać się na stronie internetowej www.kolbudy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kolbudy lub pobrać w formie elektronicznej poniżej.