Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Kolbudach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kolbudy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.

Treść projektu Programu na 2022 rok w załączniku pod tekstem.

Formularz do zgłaszania uwag znajduje się pod linkiem:  https://forms.gle/arxWXiLGPpRZSu217

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 25 października br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy na 2022 r.

Załączniki: