W Czapielsku uroczyście otwarto ulice Fiołkową oraz Jezuicką. Oba zadania zrealizowano dzięki dofinansowaniu kwotą niemal 1,6 miliona zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,3 mln zł. Zadanie zrealizowano w systemie zaprojektuj-zbuduj. Łączna długość obu zmodernizowanych ulic wyniosła ponad 2,7 kilometra. Wzdłuż pokrytych masą bitumiczną nawierzchni zamontowano ponad 50 lamp.

Poza ulicami Fiołkową i Jezuicką wykonano również oświetlenie przyległych ulic: Skrzypowej, Tymiankowej i Nasturcji. To jednak nie jedyny zakres prac jakie Gmina Kolbudy wykonała w ramach inwestycji. Na początku ulicy Fiołkowej powstał bowiem chodnik o długości 200 metrów i szerokości od 1,25 do 2 metrów, który ułatwi mieszkańcom dostęp do cmentarza. Przebudowano też chodnik na końcowym odcinku ulicy Fiołkowej, gdzie droga gminna łączy się z drogą powiatową i ciągiem pieszym wiodącym w kierunku Kolbud.

- Oddanie drogi do użytku zbiega się w czasie z zakończeniem budowy mostu na ul. Przemysłowej – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Inwestycja stanowi ważne uzupełnienie sieci dróg w regionie. Może też służyć jako alternatywa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń na drodze wojewódzkiej 221. Cieszą się mieszkańcy Czapielska, ale inwestycję docenią również osoby odwiedzające w sezonie letnim zlokalizowane w tej miejscowości ośrodki wypoczynkowe.

W ramach zadania wykonano również ponad 300 metrów kanalizacji sanitarnej.

Szerokość jezdni ul. Fiołkowej wynosi 5 metrów, natomiast ulicy Jezuickiej 4 metry. Na poddanych przebudowie drogach obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.