Gmina Kolbudy jest partnerem w projekcie „Przyszłość bez barier – integracja w Powiecie Gdańskim”. Projekt skierowany jest m.in. do osób bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie - poprzez działania aktywizacji społeczno-zawodowej -  szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy Projektu będą mogli uzyskać  wsparcie społeczne w postaci m.in. pomocy psychologicznej, doradcy zawodowego, coacha, jak również wzięcia udziału
w warsztatach integrujących. Ponadto uczestnikom oferowane będą szkolenia oraz staże, a także udział w zajęciach nowo powstałego CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ mieszczącego się  w Pruszczu Gdańskim.

W celu uzyskania informacji o możliwości udziału w projekcie mieszkańcy naszej gminy mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1 lub pod nr tel. 58/ 682 72 89.