W szkołach Gminy Kolbudy zamontowane zostały „Różowe skrzyneczki” wyposażone w artykuły higieny intymnej. Z zestawu korzystać już mogą również interesanci odwiedzający Urząd Gminy Kolbudy. Gmina Kolbudy realizuje projekt w porozumieniu z „Fundacją Różowa Skrzyneczka”, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym.

Szacuje się, że w Polsce blisko 21 proc. dziewcząt jest zmuszonych opuszczać zajęcia szkolne z powodu braku artykułów higieny menstruacyjnej, a 10 proc. uczennic nie wychodzi z tego powodu z domu. Z pierwszych w Gminie Kolbudy „Różowych Skrzyneczek” mogą już korzystać uczennice Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, Szkoły Podstawowej w Kowalach oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku.

Zestaw materiałów higienicznych dostępny jest również przy Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy.

- Nie wiemy dokładnie jaka jest skala problemu w naszych szkołach – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – Statystyki, którymi dysponuje Fundacja pokazują jednak, że w skali kraju odsetek dziewcząt, które z powodów ekonomicznych nie zawsze są w stanie zaopatrzyć się w niezbędne w czasie menstruacji artykuły higieniczne jest niestety bardzo duży. To niedopuszczalne, aby z tej przyczyny uczennice nie mogły uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Pilotażowo skrzyneczki pojawią się w Kolbudach, Kowalach i Bielkówku. Projekt ma nie tylko ułatwić dostęp do artykułów higienicznych, ale również służyć celom edukacyjnym.

Skrzyneczki zakupiła i wyposażyła Gmina Kolbudy. Od teraz placówki oświatowe same będą dbały o ich systematyczne uzupełnianie. System działa w myśl zasady: weź, jeśli potrzebujesz – podziel się, jeśli masz nadmiar.

- Szkoła Podstawowa w Kowalach przyłączyła się do akcji „Różowa Skrzyneczka”, ponieważ zdaję sobie sprawę, jak wiele dziewcząt potrzebuje wsparcia – mówi Sabina Leyk – Kania, dyrektor SP w Kowalach. - Dzięki „Różowej Skrzyneczce” zapewnimy uczennicom które tego potrzebują dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej. Szkoła została wyposażona w dwie skrzyneczki. Nieduże, różowe skrzyneczki pojawią się w gabinecie pani pielęgniarki oraz pokoju trenerów.

Dyrektorzy placówek oświatowych dodatkowo zwracają uwagę, że menstruacja jest tematem, o którym młode dziewczęta wciąż wstydzą się rozmawiać.

 - Umieszczając różową skrzyneczkę w dziewczęcej toalecie w ZKiW w Bielkówku chcielibyśmy odczarować ten temat oraz zwrócić uwagę na problem, jakim jest dostępność materiałów higieny menstruacyjnej – mówi Martyna Pilas, dyrektor ZKiW w Bielkówku.

W przestrzeni publicznej w całej Polsce pojawiło się już około 2000 „Różowych Skrzyneczek”! Można je spotkać w szkołach, bursach, placówkach edukacyjnych, szpitalach, kinach, bibliotekach, teatrach niemal we wszystkich miastach w Polsce. Gmina Kolbudy włącza się do inicjatywy „Różowe Skrzyneczki”, podobnie jak inne samorządy w Polsce.