Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o informuje, że w dniach 26-28 października br. na terenie Gminy Kolbudy przeprowadzona zostanie akcja przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2021”. Jej celem jest wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych budynków.

Akcja przewonienia polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Służby pogotowia gazowego będą pracowały w tym czasie przez całą dobę.

Jak informuje spółka, usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.