W obecności Wojewody Pomorskiego, Starosty Powiatu Gdańskiego, przedstawicieli władz gminy oraz ekipy realizującej przedsięwzięcie dokonano symbolicznego otwarcia ulicy Jagodowej w Otominie. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który wsparł budowę kwotą 1 088 002 zł.  Oprócz ulicy Jagodowej, którą pokryła asfaltowa nawierzchnia, Gmina Kolbudy ze środków własnych wykonała przyległą do niej ulicę Mandarynkową. Tu wykonano nawierzchnię z betonowej kostki. Łączna wartość realizacji obu projektów wyniosła 3 710 550 zł.  

Mieszkańcy Otomina mogą się cieszyć nie tylko ze zmodernizowanych dróg, ale również z nowych fragmentów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej. Na ulicy Jagodowej asfaltową nawierzchnię położono na odcinku o długości około 700 metrów.

Kostka betonowa pokryła natomiast 230 metrów ulicy Mandarynkowej. Przy obu drogach zamontowano łącznie 33 słupy oświetleniowe. Wzdłuż ul. Jagodowej wykonano również chodnik o szerokości od 1,5 do 2 metrów.

Wojewoda Dariusz Drelich wyraził zadowolenie, że uroczyste otwarcia dróg na terenie Gminy Kolbudy mają miejsce tak często. Podkreślił, że mieszkańcy ul. Jagodowej wreszcie komfortowo dojadą do swoich posesji. Na tę kwestię uwagę zwraca rownież wójt Andrzej Chruścicki.  

 - Gdy patrzę dziś na ulicę Jagodową i przypomnę sobie jak wyglądała ona przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, to trudno mi uwierzyć, że stoję w tym samym miejscu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dziurawa, szutrowa droga i wzbijający się w powietrze kurz czy wszechobecne błoto i głębokie kałuże po deszczach, to już na szczęście przeszłość. Dziś dzięki finansowemu wsparciu możemy oddać do użytku nowoczesną drogę z szerokim chodnikiem i oświetleniem.  

W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyli przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Satysfakcji nie kryli również mieszkańcy, którzy cierpliwie znosili utrudnienia wynikające z realizacji prac budowlanych.  

 - Dziś mamy tu niemal autostradę i piękny chodnik, a jeszcze nie tak dawno po obfitych deszczach do niektórych posesji trzeba było iść po ułożonych kamieniach lub budowlanych paletach, bo droga na niektórych odcinkach zamieniała się w grzęzawisko – usłyszeliśmy od jednego z mieszkańców.  

Aby ograniczyć zapędy kierowców na nowej, prostej nawierzchni zastosowano wyniesione przejście dla pieszych i spowalniacze. Projektowana prędkość dla ulicy Jagodowej, podobnie jak dla Mandarynkowej, która jest drogą jednokierunkową, wynosi 30 km/h.  

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe DROMOS Sp. z o.o.