Oświadczenie Komendanta Straży Gminnej w Kolbudach w sprawie realizacji zgłoszenia dotyczącego przewozu zwierzęcia na zabieg weterynaryjny w dniu 28 października br.:

„W odniesieniu do kierowanych pod adresem Straży Gminnej w Kolbudach oskarżeń dotyczących rzekomo niewłaściwej realizacji zgłoszenia dotyczącego przewozu zwierzęcia na zabieg weterynaryjny oświadczam, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o stawianych w mediach społecznościowych oskarżeniach poprosiłem podległego mi strażnika o złożenie wyjaśnień. Zainteresowany szczegółowo odniósł się na piśmie do kierowanych pod jego adresem zarzutów, szczegółowo opisując przebieg interwencji, jaka miała miejsce w dniu 28 października br. Zapewnił też, że zwierzęciu nie stała się krzywda.

Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby w drodze postępowania służbowego wyjaśnić sprawę,a w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur wyciągnąć konsekwencje wobec realizującego interwencję strażnika.

Jako Komendant Straży Gminnej deklaruję również gotowość współpracy z wszystkimi instytucjami i organizacjami, które podejmować będą czynności mające na celu ustalenie przebiegu przedmiotowego zgłoszenia oraz aktualnego miejsca przebywania zwierzęcia, którego dotyczyła interwencja.

Pragnę nadmienić, że w minionych latach funkcjonariusze Straży Gminnej wielokrotnie podejmowali czynności, których celem było udzielenie pomocy medycznej zwierzętom zarówno domowym,
jak i dzikim.

Dzięki wzorowej współpracy Straży Gminnej z pracownikami Urzędu Gminy Kolbudy oraz lekarzami weterynarii świadczącymi usługi na rzecz samorządu w ciągu ostatnich lat udało się pomóc wielu zwierzętom, o czym niejednokrotnie informowaliśmy opinię publiczną za pośrednictwem mediów społecznościowych Gminy Kolbudy.

Zależy mi - podobnie jak wszystkim pracownikom Straży Gminnej w Kolbudach, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki - aby sprawa, która rzuca cień na naszą jednostkę została szczegółowo wyjaśniona.”

 

                                                                                                Komendant Straży Gminnej w Kolbudach

                                                                                                               Jarosław Kopczyński