Gmina Kolbudy stanęła na podium prestiżowego „Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2021”. Nasz samorząd uplasował się na drugiej pozycji w kategorii „Liderzy-gminy wiejskie”. Pierwsza pozycja przypadła Gminie Pruszcz Gdański. W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy siódmą pozycję na 119 gmin poddanych ocenie. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

W uroczystej gali, podczas której ogłoszono wyniki, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy z wójtem Andrzejem Chruścickim na czele. Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku.

Jak informują organizatorzy celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

- To kolejna nagroda przyznana nam w niezależnym rankingu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Ocena działań samorządu przeprowadzana jest na podstawie kilkunastu wskaźników. Badane są różne obszary funkcjonowania samorządu. To wielkie wyróżnienie, które stanowi niejako ocenę naszych działań. To zasługa wszystkich osób, którym na sercu leży rozwój naszej gminy. Miejsce w rankingu pokazuje, że w swojej pracy podążamy we właściwym kierunku. Gratuluję przedstawicielom wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych gmin. To z pewnością dobra motywacja do dalszej pracy dla nas wszystkich.  

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu.

Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Liderzy - gminy wiejskie:

  1. Gmina Pruszcz Gdański
  2. Gmina Kolbudy
  3. Gmina Kosakowo
  4. Gmina Stare Pole
  5. Gmina Pszczółki

Gminy Województwa Pomorskiego nagradzane są w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi. Wyróżniany jest również lider wspierania aktywności obywatelskiej oraz lider wspierania rozwoju pracowników JST.

Patronat honorowy nad rankingiem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Wyniki Rankingu