Oddanie do użytkowania Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), która przebiegać będzie przez teren naszej gminy planowane jest na II kwartał 2025 roku - poinformowali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas spotkania, które zorganizowano w Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim. Informacji o inwestycji, której rozpoczęcie planowane jest na III kwartał 2022 roku wysłuchało około 150 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych Gminy Kolbudy. Pojawiła się również niemała delegacja z Gminy Pruszcz Gdański.

Mieszkańców Lublewa Gdańskiego, których w największym stopniu dotyczy projektowane przedsięwzięcie drogowe, najbardziej interesowała dokładna lokalizacja korytarza, w którym umiejscowiony zostanie pas drogowy oraz kwestie związane z procedurą wywłaszczeń i wypłaty odszkodowań.

Projekt wkrótce w internecie

Jak zapewnił inwestor uruchomiona została strona internetowa, na której wkrótce pojawi się szczegółowy projekt przebiegu trasy: https://metropolitalna-zadanie2.pl/

Podczas spotkania zaprezentowano projekt budowlany, który zostanie złożony do Wojewody Pomorskiego wraz z wnioskiem o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Uzyskanie decyzji ZRiD planowane jest  w III  kwartale 2022 roku. Gdy stanie się ona prawomocna nieruchomości leżące w przebiegu trasy przejdą na własność Skarbu Państwa, a Wojewoda Pomorski rozpocznie indywidualne postępowania odszkodowawcze dla każdej nieruchomości.

Odszkodowania ustalane indywidualnie

Jak usłyszeli mieszkańcy podczas spotkania wysokość odszkodowania ustalana będzie na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez niezależnego rzeczoznawcę. Przedstawiciele inwestora GDDKiA będą się indywidualnie kontaktować najpierw z właścicielami nieruchomości, które podlegać będą wyburzeniu, a w dalszej kolejności z posiadaczami nieruchomości niezabudowanych. Osoby podlegające wywłaszczeniu, które w terminie 30 dni od wydania decyzji przekażą nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa mogą liczyć na zwiększenie wartości odszkodowania o 5 procent.

Ekrany akustyczne

Sporo czasu poświęcono również tematom ekranów akustycznych, które mają zostać zamontowane w ramach przedsięwzięcia. Inwestor i wykonawca poinformowali, że będzie ich więcej niż przewidywała to decyzja środowiskowa. Zapowiedzieli, że po wybudowaniu trasy liczbą ekranów może zostać zwiększona, jeżeli taką konieczność wykażą kolejne badania. Bariery akustyczne budowane będą przede wszystkim w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

W Lublewie Gdańskim DW221 nad OMT

Największe zainteresowanie budził przebieg trasy w rejonie, w którym znajduje się dyskont Biedronka w Lublewie Gdańskim. Z przekazanych informacji wynika, że droga wojewódzka 221 będzie w tym miejscu poprowadzona nad Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej (OMT). Miejscem włączenia DW221 w OMT będzie natomiast rondo zlokalizowane w rejonie ulicy Kalinowej.

Natężenie ruchu i ochrona środowiska

Mieszkańcy pytali czy budowa OMT będzie w jakiś sposób skoordynowana z planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich modernizacją DW221.  W odpowiedzi usłyszeli, że GDDKiA nie dysponuje informacjami o planowanych przez ZDW inwestycjach. Należy się również spodziewać, że podczas budowy OMT pojawią się dodatkowe utrudnienia na drodze wojewódzkiej spowodowane choćby natężeniem ruchu pojazdów wykonawcy dowożących materiał na realizowaną inwestycję.

Nie pominięto również aspektu ochrony środowiska i smogu powstałego w wyniku natężenia ruchu pojazdów na terenie gminy, gdy OMT zostanie oddana do użytku.

OMT i jej przebieg w ramach zadania 2

Dotyczący bezpośrednio naszej gminy odcinek OMT to zadanie Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem). Długość odcinka to 16 kilometrów. Trasa Żukowo - Gdańsk Południe będzie liczyć ok. 16 km długości. W ramach inwestycji wykonana zostanie obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km oraz węzły Żukowo i Lublewo. Rozbudowany zostanie także węzeł Gdańsk Południe na styku istniejących S6 Obwodnicy Trójmiasta oraz S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino (kat. I). Obwodnica Żukowa połączy się z drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyjaźń i poprzez węzeł Żukowo zostanie doprowadzona do drogi krajowej nr 20 w miejscowości Glincz.