Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmie wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.  ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia tylko w formie elektronicznej.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami GOPS.