Jeszcze w styczniu powinna się rozpocząć budowa pierwszego etapu chodnika pomiędzy Pręgowem a Ostróżkami. Wykonany z betonowej kostki ciąg pieszy liczył będzie ok. 480 metrów długości. Wraz z nim pojawi się nowe oświetlenie. Przed końcem roku 2021 wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizuje G&G Firma Drogowa.

Zgodnie z zawartą umową przedsięwzięcie musi być zrealizowane w ciągu ośmiu miesięcy od zawarcia umowy. Wiele wskazuje na to, że prace budowlane rozpoczną się jeszcze w styczniu br.

- Przy realizacji tego typu przedsięwzięć warunki często dyktuje pogoda – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Pozostaje mieć nadzieję, że aura będzie łaskawa dla budowlańców. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac jeszcze w styczniu.

Wraz z nowym chodnikiem o szerokości 1,5 metra zamontowanych zostanie 9 nowych lamp oświetleniowych, a 6 istniejących poddanych zostanie modernizacji. Inwestycja cieszy mieszkańców, którzy podkreślają, że chodnik łączący sołectwa z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza po zmroku.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania ulicy Strażackiej z ul. Grzybową do ostatniego zabudowania przed lasem. Inwestycja realizowana będzie od strony Pręgowa w kierunku Ostróżek.