Magdalena Dudzińska-Florczyk została nową Przewodniczącą Rady Gminy Kolbudy. Decyzja taka zapadła 11 stycznia br. podczas czterdziestej Sesji Rady Gminy Kolbudy kadencji 2018-2023. Wcześniej radni w głosowaniu tajnym zdecydowali o odwołaniu z tej funkcji Emilii Jóźwik.

Wniosek o zmianę porządku obrad, a także przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania dotychczasowej Przewodniczącej, w imieniu grupy radnych, odczytał radny Tomasz Kroll. Większość z 14 radnych obecnych na sesji opowiedziała się za takim rozwiązaniem.

W głosowaniu tajnym za odwołaniem Emilii Jóźwik zagłosowało ośmiu radnych, pięciu było przeciw, a jeden się wstrzymał. Emilia Jóźwik podziękowała pracownikom Biura Rady Gminy Kolbudy oraz Urzędu Gminy Kolbudy za dotychczasową współpracę i życzyła powodzenia swojemu następcy.

Po głosowaniu w sprawie odwołania przeprowadzono wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. Radni zgłosili dwóch kandydatów: Magdalenę Dudzińską-Florczyk oraz Radosława Wnuczko. Również w tym przypadku decyzje zapadały w głosowaniu tajnym. Po przeliczeniu głosów ogłoszono nazwisko nowej Przewodniczącej Rady Gminy Kolbudy. Została nią Magdalena Dudzińska-Florczyk, która uzyskała osiem głosów, podczas gdy drugi z kandydatów otrzymał sześć głosów.

Wójt Andrzej Chruścicki, wspólnie ze swoją zastępczynią Anitą Richert-Kaźmierską pogratulowali nowej Przewodniczącej wyrażając nadzieję na owocną współpracę. W podobnym tonie, chwilę po ogłoszeniu wyników głosowania, wypowiedziała się nowa Przewodnicząca.

- Chciałabym, żebyśmy wszyscy pracowali wspólnie, ponad podziałami - powiedziała Magdalena Dudzińska - Florczyk tuż po głosowaniu. - Wszystkim nam powinno zależeć, aby nasza gmina się rozwijała.

Po tym wystąpieniu Magdalena Dudzińska - Florczyk zasiadła za stołem prezydialnym, przejmując prowadzenie obrad. Zgłoszony na początku czterdziestej sesji wniosek o odwołanie członków prezydium Rady Gminy Kolbudy nie był jedynym tego dnia. Radny Tomasz Kroll, w imieniu grupy radnych, przedstawił również wniosek o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. Ten najprawdopodobniej procedowany będzie na kolejnej sesji, która odbędzie się 1 lutego br.