Od stycznia do końca roku 2022 w Gminie Kolbudy działa Telefon Zaufania. Pod numerem 797 120 215 dyżur pełni psycholog z kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do udzielania usług zdrowotnych o charakterze psychologicznym i terapeutycznym. Specjalista chętnie rozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z aktualną sytuacją, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania. Porady będą udzielane osobom dorosłym, a także dzieciom oraz młodzieży. 

Pomoc udzielana jest anonimowo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.

 

Telefon Zaufania odbierany jest przez siedem dni w tygodniu. Poniżej prezentujemy szczegółowy grafik dyżurów:

STYCZEŃ

Poniedziałki 10,17,24,31 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 11,18,25 (godz. 14.15-15.45)

Środy 12,19,26 (godz. 18.00-19.30)

Czwartek 13,20,27 (godz. 19.30-21.00)

Piątek 14,21,28 (godz. 14.15-15.45)

Sobota 15,22,29 (godz.8.15-9.45)

LUTY

Poniedziałki 7,14,21,28 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 1,8,15,22,29 (godz.14.15-15.45)

Środy 2,9,16,23 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 3, 10,24 (godz.19.30-21.00)

Piątki 4,11,18,25 (godz.14.15-15.45)

Soboty 5,12 (godz. 08.15-9.45)

Niedziele 20,27 (godz. 19.00-20.30)

MARZEC

Poniedziałki 7,14,21,28 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 1,8,15,22,29 (godz.14.15-15.45)

Środy 2,9,16,23 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 10,24,31 (godz.19.30-21.00)

Piątki 4,11,18,25 (godz.14.15-15.45)

Soboty 5,19 (godz. 08.15-9.45)

Niedziele 12,26 (godz. 19.00-20.30)

KWIECIEŃ

Poniedziałki 4,11,25 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 5,12,19,29 (godz.14.15-15.45)

Środy 6,13,20,27 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 7,14,21,28 (godz.19.30-21.00)

Piątki 1,8,22,29 (godz.14.15-15.45)

Soboty 2,9,30 (godz. 08.15-9.45)

Niedziele 3,24 (godz. 19.00-20.30)

MAJ

Poniedziałki 2,9,16,23,30 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 10,17,24,31 (godz.14.15-15.45)

Środy 4,11,18,25 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 5,12,19,26 (godz.19.30-21.00)

Piątki 6,13,20,27 (godz.14.15-15.45)

Soboty 7,21,28 (godz. 08.15-9.45)

CZERWIEC

Poniedziałki 6,13,20,27 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 7,14,21,28 (godz.14.15-15.45)

Środy 1,8,15,22 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 2,9,23,30 (godz.19.30-21.00)

Piątki 3,10,17,24 (godz.14.15-15.45)

Soboty 4,11,18,25 (godz. 08.15-9.45)

LIPIEC

Poniedziałki 4,11,18,25 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 5,12,19,26 (godz.14.15-15.45)

Środy 6,13,20,27 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 7,14,21,28 (godz.19.30-21.00)

Piątki 1,18,15,22,29 (godz.14.15-15.45)

Soboty 2,9,30 (godz. 08.15-9.45)

SIERPIEŃ

Poniedziałki 1,8,22,29 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 2,9,16,23,30 (godz.14.15-15.45)

Środy 3,10,17,24,31 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 4,11,18,25 (godz.19.30-21.00)

Piątki 5,12,19,26 (godz.14.15-15.45)

Soboty 13,27 (godz. 08.15-9.45)

WRZESIEŃ

Poniedziałki 5,12,19,26 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 6,13,20,27 (godz.14.15-15.45)

Środy 7,14,21,28 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 1,8,15,22,29 (godz.19.30-21.00)

Piątki 2,9,16,23 (godz.14.15-15.45)

Soboty 10,17 (godz. 08.15-9.45)

Niedziele 4 (godz. 19.00-20.30)

PAŹDZIERNIK

Poniedziałki 3,10,17,24,31 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 4,11,18,25 (godz.14.15-15.45)

Środy 5,12,19,26 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 6,13,20,27 (godz.19.30-21.00)

Piątki 7,14,21,28 (godz.14.15-15.45)

Soboty 8,22 (godz. 08.15-9.45)

Niedziele 30 (godz. 19.00-20.30)

LISTOPAD

Poniedziałki 7,14,21,28 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 8,15,22,29 (godz.14.15-15.45)

Środy 2,9,16,23 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 3, 10,17,24 (godz.19.30-21.00)

Piątki 4,11,18,25 (godz.14.15-15.45)

Soboty 5,12,26 (godz. 08.15-9.45)

Niedziele 6 (godz. 19.00-20.30)

GRUDZIEŃ

Poniedziałki 5,12,19 (godz. 14.15-15.45)

Wtorki 6,13,20 (godz.14.15-15.45)

Środy 7,14,21,28 (godz. 18.00-19.30)

Czwartki 1,8,15,22,29 (godz.19.30-21.00)

Piątki 2,9,16,23,30 (godz.14.15-15.45)

Soboty 3,10,17 (godz. 08.15-9.45)

Niedziele 11 (godz. 19.00-20.30)