Wszyscy mieszkańcy Gminy Kolbudy, którzy ukończyli 60 rok życia mogą składać już deklaracje o wydanie Karty Seniora uprawniającej do ulg i zniżek w wielu punktach na terenie całego kraju, w tym w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach czy gabinetach rehabilitacji. Wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć go do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy.  Karta wydawana jest na miejscu.

Formularz deklaracji pobrać można z załącznika poniżej tekstu. Druki dostępne są też w naszym Punkcie Obsługi Klienta. Zgłaszając się do Urzędu Gminy Kolbudy w celu wyrobienia Karty Seniora należy mieć przy sobie dokument tożsamości potwierdzający ukończenie 60 roku życia. Plastikową kartę otrzymać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy.

Aktualnie swoje usługi po preferencyjnych cenach oferuje blisko 2 500 podmiotów, a w Programie uczestniczy około 180 samorządów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Wieloletniego Programu na rzecz osób starszych „Aktywni+” nasz samorząd nie ponosi żadnych kosztów z tytułu udziału w Programie.

Lista punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępna jest na stronie https://glosseniora.pl Niemal każdego dnia do projektu dołączają nowe firmy, które deklarują współpracę z Głosem Seniora i tym samym wprowadzają rabaty dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).

Pierwszym przedsiębiorcą, który włączył się w Program w Gminie Kolbudy i będzie udzielał zniżek seniorom posiadającym Ogólnopolską Kartę Seniora jest FitKid Poradnia Dietetyczna.

Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Środki na jego prowadzenie pozyskujemy od gmin partnerskich, sponsorów i z darowizn.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych