Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że w roku 2022 realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I. Jest on skierowany do niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gdańskiego. Jego celem jest pomoc np. w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 Do skorzystania z programu upoważnione są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, orzeczenie do 16 roku życia.

Obszary pomocy:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski o dofinansowanie do programu „Aktywny Samorząd” można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia - portal- www.sow.pfron.org.pl

Szczegóły programu dostępne są na stronie: https://www.pcpr.powiat-gdanski.pl/aktualnosci/pokaz/333