Ulice Glazurowa oraz Kręta w Kowalach zostały udostępnione do ruchu. Pierwsi kierowcy przejechali zmodernizowanymi drogami 25 kwietnia. Asfaltowa nawierzchnia ułożona została na odcinku od drogi wojewódzkiej 221, przy stacji benzynowej, do ronda łączącego ulicę Glazurową z ulicą Zeusa. Masą bitumiczną pokryto również około 140 metrów pobliskiej ulicy Krętej. Symbolicznego otwarcia dokonali wójt Andrzej Chruścicki oraz przedstawiciele Rady Gminy Kolbudy i inwestora.

- Mieszkańcy sołectwa Kowale z niecierpliwością oczekiwali na tę inwestycję – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Przez kilka miesięcy, gdy prowadzone były prace budowlane, prawdziwe oblężenie przeżywała ulica Zeusa, która dla znacznej części mieszkańców Kowal stanowiła jedyny dojazd do drogi wojewódzkiej 221, a także do obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy każdego dnia stali w długich korkach. Mam nadzieję, że ich cierpliwość została nagrodzona. Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim za wyrozumiałość. Nowa droga z pewnością posłuży nam wiele lat.

 Wzdłuż nowej ulicy Glazurowej wykonano szerokie chodniki z kostki betonowej. Powstały też dodatkowe miejsca parkingowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy - od drogi wojewódzkiej do nowego skrzyżowania o ruchu okrężnym - został sfinansowany ze środków gminy. Drugi, na własny koszt, w ramach tzw. umowy szesnastkowej wykonał inwestujący w pobliżu deweloper. W jego zakresie znalazła się budowa ronda i odcinka łączącego je z ulicą Zeusa, a także miejsc postojowych i chodnika. Łączna długość zmodernizowanej ul. Glazurowej wynosi około 460 metrów. Łączny koszt poniesiony przez samorząd i dewelopera wyniósł niemal 3,6 mln zł.

- Korki przy wyjeździe z osiedli w Kowalach to niestety codzienność – usłyszeliśmy od kierowcy, który jako jeden z pierwszych miał okazję przejechać nowo oddaną ul. Glazurową. – Ostatnie miesiące były szczególnie trudne. Teraz sytuacja z pewnością ulegnie poprawie. Część kierowców pojedzie ul. Zeusa, inni wybiorą Glazurową. Droga prezentuje się ładnie i uporządkowała nieco tę część wsi.

Mieszkańcy sołectwa zwracają również uwagę na fakt, że budowa ulicy Krętej oraz Glazurowej w istotny sposób wpłynęła na bezpieczeństwo oraz estetykę okolicy, w której zlokalizowana jest świetlica wiejska oraz boisko piłkarskie.

- Do tej pory osoby korzystające z boiska, w tym dzieci, wychodziły bezpośrednio na intensywnie uczęszczaną drogę – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To samo dotyczyło zlokalizowanej naprzeciwko świetlicy. Teraz po obu stronach mamy chodniki z barierkami oddzielającymi pieszych od drogi. Na pewno będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo.

W ramach inwestycji, przy ulicach Krętej i Glazurowej, wykonano łącznie 31 miejsc postojowych.