Po długiej przerwie, wymuszonej pandemią koronawirusa, do partnerskiego Uffenheim w Bawarii wybrała się ośmioosobowa delegacja Gminy Kolbudy. Każdego roku 1 maja w tym niemieckim mieście organizowane jest Święto Walpurgii, ważne dla społeczności lokalnej wydarzenie o bogatej historii i tradycji. Mieszkańcy Uffenheim tłumnie wylegają tego dnia na ulice, aby podziwiać barwny pochód, w którym uczestniczą zaproszeni przez władze przedstawiciele wszystkich partnerskich miast. W tym roku, do Uffenheim, oprócz delegacji z Kolbud, przybyli również goście z włoskiego Pratoveccio-Stia i francuskiego Egletons.

Jednym z nadrzędnych celów, jaki przyświecał wizycie naszej delegacji w Niemczech było podjęcie rozmów doprecyzowujących wznowienie wymiany młodzieży, która w związku z sytuacją epidemiczną została zawieszona. W składzie delegacji znaleźli się przedstawiciele sołectw, dyrektorzy szkół, członkowie Stowarzyszenia Kolbudy-Europa, a także koordynatorka działań na rzecz powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kolbudy.

- Odbyliśmy szereg ciekawych spotkań i poczyniliśmy pewne ustalenia – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jest szansa, że pierwszą grupą młodych mieszkańców naszej gminy, którzy po długiej przerwie odwiedzą Uffenheim będzie młodzieżowa drużyna naszych strażaków ochotników. Prawdopodobnie już w lipcu kilkoro weźmie udział w organizowanych w Uffenheim zawodach strażackich. Większa liczba uczniów gminnych szkół – o ile pozwolą na to warunki związane m.in. z sytuacją sanitarną i międzynarodową – będzie mogła wybrać się do Bawarii na przełomie września i października bieżącego roku.

Wcześniej do Niemiec udadzą się członkowie Stowarzyszenia Kolbudy-Europa, aby w międzynarodowym gronie wziąć udział w spotkaniu stowarzyszeń miast partnerskich odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową.

Zaproszenie do odwiedzenia naszej gminy otrzymali również partnerzy z Niemiec. Ich delegacja przyjedzie do Kolbud już w przyszłym miesiącu, aby m.in. wziąć udział w Dniach Gminy Kolbudy, zaplanowanych na 18 i 19 czerwca. W grupie tej znaleźć się mają m.in. członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Uffenheim. Będzie to kolejna okazja do omówienia szczegółów dotyczących wymiany młodzieży.

- W czasie naszego pobytu w Uffenheim mieliśmy możliwość porozmawiać nie tylko z partnerami z Bawarii, ale również z delegacjami z Francji i Włoch – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wszyscy wyrażają zaniepokojenie tym co dzieje się za naszą wschodnią granicą i zgodnie podkreślają, że międzynarodowa współpraca i zacieśnianie europejskich więzi ma dziś ogromne znaczenie. Zarówno na szczeblu europejskim, ogólnopaństwowym, jak i na poziomie samorządów. Dużo rozmawialiśmy o pomocy dla Jaworowa, w którą aktywnie włączyli się samorządowcy z Uffenheim.

Wójt Andrzej Chruścicki w swoim oficjalnym wystąpieniu podczas głównych uroczystości towarzyszących Świętu Walpurgii nawiązał do piętnastolecia partnerstwa łączącego Gminę Kolbudy i bawarskie miasto Uffenheim.

- Partnerstwo pomiędzy naszymi samorządami trwa nieprzerwanie od ponad piętnastu lat – mówił Andrzej Chruścicki. – Fundamentem, na którym je budujemy jest wolność, demokracja, współpraca oraz solidarność i wola budowania mostów między naszymi krajami. To także wzajemna sympatia i życzliwość Mieszkańców Miasta Uffenheim i Gminy Kolbudy! Dzięki tej wyjątkowej relacji współpracujemy i współdziałamy bez względu na to czy sytuacja ogólnoświatowa jest korzystana czy kiedy okoliczności są trudne.

Warto odnotować, że swoją przemowę Wójt wygłosił w języku niemieckim, co spotkało się z dużym uznaniem i radością wśród mieszkańców Uffenheim.

Jak zapewniają uczestnicy naszej delegacji istnieje duża szansa, że już niedługo młodzież szkolna, podobnie jak przed wybuchem pandemii, będzie mogła odwiedzać swoich rówieśników z południa Niemiec, a młodzi mieszkańcy Uffenheim poznawać będą uroki naszej gminy oraz całego Pomorza.