Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłaszają XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023. Jest on dedykowany tegorocznym maturzystom pochodzącym z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Projekt nie obejmuje kierunków dla służb mundurowych.

O stypendium, które przyznawane jest na rok ubiegać się mogą osoby, które:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli w tych gospodarstwach zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej dwóch lat
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 107 zł brutto, wyliczony z czerwca 2022 roku
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 100

Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja internetowa ma być aktywna w terminie od 4 lipca br. do 16 sierpnia br. (do godziny 16.00)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć, wraz z kompletem załączników, w oddziale terenowym KOWR do 25 sierpnia 2022 roku.

KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański.

Szczegóły w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki: