Elżbieta Pawłowska, mieszkanka Kowal została laureatką Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”. Przedstawicielka naszego samorządu została doceniona w kategorii Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów. Kapituła, którą tworzą członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej zadecydowała o przyznaniu nagród 35 laureatom: piętnastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka, pięciu pracodawcom w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz piętnastu osobom i organizacjom w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Pani Ela Pawłowska od dwóch lat korzysta z emerytury, niemniej na brak zajęć narzekać nie może. Jest osobą niezwykle zaangażowaną i odpowiedzialną za sprawy społeczności lokalnej, zwłaszcza osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. Od dwóch lat, jako wolontariuszka współpracująca z Gdańską Fundacją „I Ty Możesz Wszystko”, współtworzy ofertę zajęć w Klubach Senior+ „A Teraz My” w Kowalach i „Sami Swoi” w Kolbudach.

O przyznanie nagrody Elżbiecie Pawłowskiej wnioskował do Marszałka Województwa Pomorskiego wójt Andrzej Chruścicki, który niejednokrotnie miał okazję współpracować z laureatką i z bliska przyglądać się efektom społecznej pracy naszej mieszkanki.

- Pani Ela jest niezwykle zaangażowana w organizację pobytu seniorów w Klubie Senior+ „A Teraz My” w Kowalach oraz w działania projektowe dedykowane starszej generacji mieszkańców gminy – argumentuje swoje wskazanie wójt Andrzej Chruścicki. - Była jedną z prekursorek utworzenia miejsca spotkań dla grupy osób w wieku 60+ w miejscowości Kowale. Na długo przed powstaniem Klubu Senior+ współorganizowała okolicznościowe spotkania dla seniorów z okolicy w świetlicy wiejskiej.

Laureatka nagrody Marszałka w szerokim zakresie podejmuje działania pomocowe w stosunku do osób najsłabszych i niepełnosprawnych.

- Elżbieta Pawłowska interesuje się losem samotnych seniorów, jest dla nich wsparciem i bezinteresownie pomaga świadcząc wolontariat – mówi zastępczyni wójta Anita Richert-Kaźmierska. - Dowozi prywatnym autem niepełnosprawnych i niemobilnych seniorów na zajęcia klubowe oraz wydarzenia organizowane na terenie gminy i poza nią. W czasie pandemii COVID19 robiła zakupy i dostarczała je seniorom, którzy nie wychodzili z domów.

Koleżanki i koledzy z Klubów Seniora, którzy serdecznie gratulują Elżbiecie Pawłowskiej ciesząc się jej sukcesem, zwracają uwagę na jeszcze jeden walor laureatki, który doskonale sprawdza się podczas wielu towarzyskich spotkań starszych mieszkańców naszej gminy.

- Elżbieta Pawłowska świetnie gra na gitarze oraz śpiewa gwarantując znakomitą oprawę muzyczną podczas licznych inicjatyw – podkreślają. - Jest osobą, która integruje i angażuje w działania nawet najbardziej wycofanych seniorów.

Jako zdeklarowana amatorka żeglarstwa z licznymi uprawnieniami do uprawiania tego sportu, w okresie letnim w ramach zajęć dla seniorów na gminnej przystani jest też opiekunem seniorów korzystających z rowerków wodnych i żaglówek Omega.

Dołączamy się do płynących zewsząd gratulacji dla pani Elżbiety.

Pełna lista laureatów tegorocznej edycji konkursu dostępna na stronie: https://rops.pomorskie.eu/-/znamy-laureatow-konkursu-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-pomorskie-dla-seniorow-w-roku-2022