Dwie zmodernizowane drogi oddano do użytku w sołectwie Czapielsk. To ulice Bratek, którą pokryto asfaltową nawierzchnią oraz Jarzębinowa, na której ułożono płyty YOMB. Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda, doradca wojewody pomorskiego Ireneusz Szweda, wójt Andrzej Chruścicki, miejscowa Radna oraz Sołtys i przedstawiciele wykonawcy.

- To kolejne dwie nowe drogi, które w ostatnich kilku miesiącach otwieramy w sołectwie Czapielsk – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nie tak dawno zakończyliśmy tu realizację ulicy Fiołkowej i Jezuickiej. Infrastruktura drogowa wsi ulega systematycznej poprawie, a dominujące do niedawna szutrówki zastępują nowe nawierzchnie. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym możemy stawiać kolejne kroki w realizacji drogowych planów, a mieszkańcy mogą podróżować bardziej komfortowo.

Ulica Bratek w Czapielsku wyremontowana została na odcinku o długości blisko 900 metrów. Jej szerokość wynosi aktualnie 4,5 metra, a pokryta została masą bitumiczną. Na oświetlonej jezdni wykonano trzy spowalniacze z czerwonej kostki. Wzdłuż drogi pojawiły się obustronne, utwardzone frezem pobocza. W ramach inwestycji wykonano również nasadzenia nowych drzew. 

- Droga prezentuje się imponująco – słyszymy od jednego z mieszkańców. – Dobrze, że wybudowano tu progi zwalniające, które studzą zapędy amatorów szybkiej jazdy. Nowe, proste odcinki drogi zachęcają do mocniejszego naciśnięcia na gaz, a mamy tu przecież strefę „tempo 30”.

Jedna z pierwszych użytkowniczek stwierdziła, że na budowę drogi czekała ponad pół wieku.

Płytami typu YOMB, na odcinku około 400 metrów, pokryta została natomiast druga z wybudowanych w Czapielsku dróg, czyli ulica Jarzębinowa. Tam szerokość jezdni wynosi również 4,5 metra. W ramach prac budowlanych dokonano wymiany dwóch przepustów drogowych. Również w tym przypadku wzdłuż ulicy posadzono młode drzewa.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że korzyścią z nowych nawierzchni są nie tylko znacznie bardziej komfortowe warunki jazdy, ale również znacznie mniej unoszącego się w powietrzu kurzu.

Kwota dofinansowania z RFRD dla budowy ul. Bratek wyniosła 300 750 zł, a koszty kwalifikowalne zadania 750 461,45 zł. W przypadku ul. Jarzębinowej finansowe wsparcie z rządowego funduszu opiewało na kwotę 82 250 zł, natomiast koszty kwalifikowalne to 225 011,48 zł.