Ulice Leśna i Raduńska w Kolbudach są kolejnymi drogami gminnymi, które przejdą wkrótce gruntowną przebudowę dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz samorząd otrzymał właśnie na ten cel kwotę 883 660 złotych. Pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu gminy. Podpisy pod umową gwarantującą przekazanie środków pozabudżetowych do samorządowej kasy podpisali wojewoda pomorski Dariusz Drelich i wójt Andrzej Chruścicki. 

- Informacja z pewnością najbardziej ucieszy mieszkańców ulicy Leśnej i ulicy Raduńskiej, którzy od wielu lat zgłaszali potrzebę remontu tych dróg – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Trzeba jednak podkreślić, że z drogi tej każdego dnia korzystają też klienci gminnej piekarni, stacji diagnostycznej czy spółki Reknica. Wysłużone, klawiszujące i popękane płyty mocno dawały się we znaki kierowcom. Trudno było też spacerować z dziecięcym wózkiem. Dziś możemy wreszcie powiedzieć, że cierpliwość mieszkańców została nagrodzona, a w tej centralnej części Kolbud pojawi się nowa nawierzchnia. Jako samorząd będziemy mogli natomiast dodać kolejny zrealizowany punkt do naszej mapy drogowej, którą prezentowaliśmy na początku bieżącej kadencji. 

Ulica Leśna pokryta zostanie kostką betonową typu „T” dostosowaną do ruchu pojazdów ciężarowych. Nowa nawierzchnia ułożona zostanie na odcinku o długości około 430 metrów i szerokości 5 metrów (z wyłączeniem odcinków, gdzie z uwagi na uwarunkowania terenowe konieczne będą zwężenia jezdni). Wykonane zostanie również odwodnienie oraz oświetlenie modernizowanego odcinka. Po lewej stronie, patrząc od ulicy Polnej w kierunku Reknicy, ułożony zostanie nowy chodnik z kostki betonowej. Tym rodzajem materiału pokryta zostanie również ulica Raduńska. 

Jak informuje kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Adam Babkiewicz, prace budowlane powinny rozpocząć się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi około 2 milionów złotych.