Jak poinformował wykonawca - od środy 25 maja (od godz. 8.00) do piątku 27 maja (do godz. 16.00) - całkowicie zamknięty zostanie wjazd na budowane w Pręgowie rondo od strony ul. Kościelnej w Pręgowie.

Nie będzie też możliwości przejazdu od ronda w kierunku cmentarza. Możliwy będzie natomiast przejazd od strony Bielkówka w kierunku Kolbud i w stronę przeciwną. Powodem częściowego wyłączenia ruchu w pobliżu ronda będą prace związane z układaniem podbudowy pod nową nawierzchnię ronda i dróg dojazdowych.