Od 1 do 30 czerwca br. prowadzony będzie nabór wniosków do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kolbudy. Na realizację - zgłoszonych przez mieszkańców i wybranych w przez lokalna społeczność w drodze głosowania - inwestycji samorząd przeznaczył kwotę 450 000 złotych. Zgodnie z regulaminem koszt jednego zadania nie może przekroczyć kwoty 80 000 złotych.

Głosowanie nad zgłoszonymi, zakwalifikowanymi projektami zaplanowano w terminie od 29 sierpnia do 11 września br. Listę zwycięskich projektów ogłosimy 15 września br.

Do składania projektów i głosowania w ramach budżetu obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Gminy Kolbudy. Osoby składające projekt zobowiązane są do złożenia oświadczenia potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Kolbudy. Złożenie oświadczenia jest wymogiem formalnym niezbędnym do uznania zgłoszonego projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, harmonogramu realizacji oraz sposobów zgłaszania wniosków i samej procedury głosowania dostępne są na stronie: https://kolbudy.budzet-obywatelski.org/