Gmina Kolbudy otrzymała kwotę 5 milionów złotych z Programu Inwestycji Strategicznych na poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Bąkowo. Środki przeznaczone zostaną na budowę ulicy Wilczej, ulicy Sowiej oraz odcinka ulicy Wiśniowy Sad, do skrzyżowania z ulicą Orlą.

W ramach dofinansowanej z rządowego funduszu inwestycji na ciągu wspomnianych dróg  gminnych, łączących się z drogą wojewódzką 221, wykonana zostanie asfaltowa nawierzchnia.

Przy ul. Sowiej planowana jest budowa ciągu pieszo – rowerowego. Wzdłuż ulic Wilczej oraz Wiśniowy Sad wykonany zostanie chodnik. Skrzyżowanie ulic Sowiej i Wilczej zaprojektowano w formie mini ronda. Powstać ma również zatoka autobusowa.

W ramach objętej dofinansowaniem inwestycji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

- To kolejne w tym miesiącu dofinansowanie jakie otrzymała nasza gmina na budowę nowych ulic – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Aktywnie, i co ważne skutecznie, zabiegamy o środki na modernizację dróg gminnych we wszystkich naszych sołectwach. W bieżącej kadencji udało nam się już pozyskać w sumie około 37 milionów złotych środków pozabudżetowych. Cały czas aplikujemy też o kolejne. Mamy wiele gotowych projektów, które czekają na swoją kolej.

Do Rządowego Funduszu Polski Ład złożono również wniosek o środki na budowę Ośrodka Zdrowia z Centrum Wsparcia Rodziny oraz na budowę kolektora kanalizacyjnego. Niestety nie zyskały one akceptacji. Wójt i urzędnicy zapowiadają jednak, że nadal poszukiwać będą źródeł finansowania zewnętrznego dla tych jakże ważnych inwestycji.