W środę 1 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie „Kolbudzkiego bonu żłobkowego”. O świadczenie w wysokości 200 złotych miesięcznie ubiegać się mogą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kolbudy, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego bądź korzysta z dziennego opiekuna.

Z nowej formy finansowego wsparcia mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dziecka do trzeciego, a w szczególnych przypadkach do czwartego roku życia. Jednym z warunków ubiegania się o „Kolbudzki bon żłobkowy” jest zawarta umowa o opiekę nad dzieckiem z podmiotem lub osobą wpisaną do prowadzonego przez Wójta Gminy Kolbudy rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów.

- Beneficjentami programu są wyłącznie rodzice oraz opiekunowie dzieci zamieszkujący na terenie Gminy Kolbudy – mówi zastępczyni Wójta Gminy Kolbudy Anita Richert-Kaźmierska. – Kwota 200 złotych trafiać będzie bezpośrednio do osób, które wystąpią o taką formę świadczenia.

O bon żłobkowy ubiegać się mogą mieszkańcy, którzy pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową, rodzice pobierający naukę w systemie dziennym, a także uczestniczący w stażach, szkoleniach zawodowych czy programach mających na celu aktywizację zawodową. Bon przysługuje również mieszkańcom, którzy nie są zatrudnieni, ale pobierają świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Świadczenia przyznane na podstawie wniosków składanych od 1 czerwca 2022 r. wypłacane będą na dany rok szkolny tj.: od września 2022 r. do końca sierpnia 2023 r. Wysokość świadczenia to 200 zł miesięcznie.

FORMULARZ WNIOSKU DOSTĘPNY JEST:

  • Elektronicznie w zarządzeniu nr 57/2022 Wójta Gminy Kolbudy w sprawie ustalenia trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego „Kolbudzki bon żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem do lat 3 dostępnym tutaj: https://bip.kolbudy.pl/zarzadzenie/3486/zarzadzenie-nr-57-2022
  • W wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu

Wniosek należy składać:

  • OSOBIŚCIE do Urzędu Gminy do Punktu Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu
  • POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

 

Wykaz placówek wpisanych do prowadzonego przez Wójta rejestru żłobków i klubów dziecięcych (na dzień 30 maja 2022 roku):

 

Forma opieki nad dziećmi

Nazwa

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

1

Żłobek

Żłobek "Skrzaty"

ul. Polna 26, 83-050 Bielkówko

2

Klub dziecięcy

Żabki Łapki

ul. Wybickiego 65, 83-050 Lublewo

3

Klub dziecięcy

U Cioci Kloci

ul. Wieczornych Mgieł 21, 83-050 Bąkowo

4

Klub dziecięcy

Magiczny Kuferek

ul. Wrzosowa 16, 83-050 Lublewo

5

Klub dziecięcy

U Cioci Kloci

ul. Artemidy 3/1, 80-180 Kowale

6

Klub dziecięcy

Hopsasa

ul. Heliosa 14B/6, 80-180 Kowale

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 58 691-05-10