Gmina Kolbudy będzie liderem projektu służącego aktywizacji zawodowej i społecznej obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju po 24 lutego 2022 r. 

Celem projektu jest zbudowanie systemu wsparcia ukierunkowanego na pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości osobom, które z powodu rosyjskiej agresji musiały opuścić swój kraj. W większości są to kobiety z dziećmi, które z dnia na dzień całkowicie zmieniły swoje życie doświadczając często ogromnej traumy. 

W ramach przedsięwzięcia, którego łączny koszt opiewa na 759 900,00 zł w gminie Kolbudy powstanie Punkt Pomocy Cudzoziemcom. 

Ponadto, realizowane będą kursy językowe, poradnictwo zawodowe, szkolenia czy pomoc w potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych uchodźców. Organizowane będą wycieczki i wydarzenia służące integracji. 

Nie zabraknie działań dedykowanych młodym Ukraińcom pobierającym naukę w naszych szkołach. 

- Projekt wystartuje wczesną jesienią i będzie realizowany do końca 2023 roku – mówi zastępczyni wójta Anita Richert–Kaźmierska. – Nie ulega wątpliwości, że z pomocy udzielanej w ramach dofinansowania będziemy w stanie wesprzeć wiele osób. Na naszym terenie przebywa aktualnie około 700 uchodźców z Ukrainy, którzy potrzebują wsparcia, aby mogli aktywnie funkcjonować w naszej społeczności i podejmować pracę zawodową. 

Projekt będzie realizowany w gminie Kolbudy oraz w innych powiatach. Gmina Kolbudy jest liderem projektu pod nazwą „Trzy powiaty – razem dla Ukrainy – powiat aktywizacji zawodowej i społecznej cudzoziemców w powiecie gdańskim, wejherowskim i kościerskim”. 

Partnerem społecznym jest Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edukacji „Vademecum” (SKCE). Środki na realizację projektu zostały przyznane w ramach Programu "Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.