W dniu 30 czerwca 2022r. Zastępczyni Wójta Anita Richert-Kaźmierska oraz Skarbnik Jarosław Falkowski zostali uhonorowani zaszczytnymi odznaczeniami.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, z rąk Minister Marleny Maląg odznaczenie resortowe Primus in Agendo, za aktywność w zakresie lokalnej polityki społecznej na odcinku polityki senioralnej, innowacyjność, wytrwałość, bezkompromisowość i determinację w działaniach, odebrała Zastępczyni Wójta. Niemal w tym samym czasie, w Pomlewie w trakcie walnego zgromadzenia Związku Gmin Pomorskich, Złoty Medal za Długoletnią Służbę na rzecz Samorządu nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, wręczył Skarbnikowi gminy Kolbudy – Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

Serdeczne gratulacje!