W dużej mierze to od tych wyników zależy gdzie absolwenci szkół podstawowych po wakacjach będą kontynuować naukę. Punkty uzyskane z egzaminów ósmoklasisty do których uczniowie przystąpili w maju mają istotne znaczenie w trwającej właśnie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Średnia wyników młodych mieszkańców naszej gminy, zestawiona z wynikami w skali województwa, jawi się obiecująco. 

Egzamin ósmoklasisty to niemały stres zarówno dla uczniów, jak również ich rodziców i nauczycieli. Wyniki tegorocznego, pierwszego poważniejszego egzaminu uczniów z gminy Kolbudy, mogą stanowić powód do dumy dla wszystkich wymienionych. 

Z każdego z trzech przedmiotów egzaminacyjnych nasi uczniowie przekroczyli średnią dla województwa pomorskiego, jak również dla powiatu gdańskiego. 

Jak podkreśla zastępczyni wójta Anita Richert-Kaźmierska, to bardzo dobra wiadomość zarówno dla uczniów, jak i szkół, które po raz kolejny dobrze przygotowały młodzież do egzaminu.

Uczniowie już jakiś czas temu poznali swoje indywidualne wyniki i złożyli dokumenty do wybranych szkół ponadpodstawowych. Teraz czekają na wyniki rekrutacji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Życzę wszystkim, aby spełnili swoje marzenia i dostali się do placówek, w których najbardziej chcieliby kontynuować swoją naukę. Jestem przekonany, że świetnie poradzą sobie w najlepszych liceach i technikach, bo są do tego odpowiednio przygotowani. Duże podziękowania kieruję do nauczycieli i dyrektorów naszych szkół, które jak co roku bardzo dobrze wykonały swoją pracę.

Spośród przedmiotów egzaminacyjnych, najlepiej wypadł język angielski, z którego średni wynik w gminie Kolbudy to 78 procent, podczas gdy średnia dla całego województwa osiągnęła 67 procent, a dla powiatu gdańskiego 71 procent. 

Co ciekawe matematyka, której egzaminowani zazwyczaj boją się najbardziej, wypadła tym razem lepiej niż język polski. W gminie Kolbudy sprawdzian wiedzy matematycznej napisany został na 65 procent i był o 9 punktów procentowych wyższy od średniego wyniku wszystkich pomorskich szkół i o 6 punktów procentowych lepszy niż w powiecie. 

Znajomość literatury, części zdania, umiejętność składnego pisania i wyciągania wniosków, czyli język polski - według egzaminacyjnych wyników - nasi uczniowie przyswoili na 62 procent. Również ten wynik plasuje nas powyżej średniej wojewódzkiej, która w tym roku – podobnie jak w powiecie gdańskim - wyniosła 59 procent. 

W gminie Kolbudy do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w maju br. 425 uczniów w siedmiu szkołach (w tym trzech niepublicznych). W całym województwie pomorskim do sprawdzian wiedzy zdobytej w „podstawówce” pisało 31 313 osób.