Podział Funduszu Sołeckiego - czyli środków dedykowanych np. na realizację inwestycji w poszczególnych miejscowościach, doposażanie placów zabaw czy organizację wydarzeń służących integracji mieszkańców wsi – stanowić będzie temat przewodni zebrań wiejskich, które w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu odbywać się będą na terenie Gminy Kolbudy. Właśnie poznaliśmy szczegółowy harmonogram spotkań.

Uczestnicy zebrań nie tylko podejmą decyzje na co w poszczególnych miejscowościach wydane zostaną środki finansowe z Funduszu Sołeckiego, ale również rozmawiać będą o sprawach bieżących dotyczących ich najbliższego otoczenia. Pierwsze z cyklu spotkań odbędzie się 24 sierpnia w Sołectwie Lublewo Gdańskie. Każde ze spotkań rozpoczynać się będzie o godzinie 17.45, a w przypadku braku kworum o godzinie 18.00.

O tym jak wykorzystane zostaną przekazywane wszystkim gminnym miejscowościom środki zadecydują mieszkańcy poszczególnych wsi. Warto więc udać się na zebranie i mieć wpływ na to jak zostaną spożytkowane nasze wspólne pieniądze.

W spotkaniach organizowanych przez Sołtysów uczestniczą również przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy. Zebranie stanowi więc dobrą okazję aby usłyszeć o przedsięwzięciach realizowanych aktualnie przez nasz samorząd, a także o planach na najbliższą przyszłość. Przedstawiciele gminy udzielają również odpowiedzi na padające z sali pytania mieszkańców. Zapraszamy więc serdecznie w imieniu Sołtysów, Rad Sołeckich i całego gminnego samorządu.

Przypominamy również, że informacje dotyczące sołectw, w tym protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności sołtysów oraz obwieszczenia informujące o zebraniach publikowane są na bieżąco w naszym serwisie: https://www.kolbudy.pl/solectwa

Załączniki: