Gmina Kolbudy znalazła się w gronie beneficjentów ogólnopolskiej akcji „Pod biało-czerwoną”.  To ogłoszony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej projekt, którego celem jest zakup masztów i flag dla gmin, które dołączą do przedsięwzięcia. Inicjatorem i  promotorem przyłączenia się naszego samorządu do ogólnopolskiego projektu było Sołectwo Lublewo Gdańskie, które zaproponowało, aby masz stanął w tej właśnie miejscowości. Lokalna społeczność poparła pomysł, a nasz samorząd otrzyma 8 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania.

Intencją mieszkańców jest, aby zakupiony dzięki dofinansowaniu maszt mógłby stanąć w Lublewie Gdańskim przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 221 z ulicą Bukową (droga prowadząca do cmentarza). To teren gminny i miejsce, o którego atrakcyjność systematycznie dbają mieszkańcy wsi, dokonując tam m.in. nasadzeń roślinności.

Wymogiem projektowym jest jednak zasięgnięcie opinii mieszkańców całej gminy co do miejsca, w którym zostanie zrealizowana inwestycja. Można ją wyrazić za pośrednictwem zgłoszonego formularza.

Na pytanie:

„Czy maszt z flagą powinien stanąć u zbiegu drogi wojewódzkiej 221 z ulicą Bukową w Lublewie Gdańskim?

Odpowiadamy „TAK” lub „NIE”.

Na opinię mieszkańców naszej gminy czekamy do piątku 19 sierpnia, do godziny 12.00.

 

Celem głównym projektu „Pod biało-czerwoną”  jest zjednoczenie naszego kraju i jego mieszkańców. Honorowanie Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęcanie do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to. jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków.