Już niedługo rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Leśnej oraz ul. Raduńskiej w Kolbudach. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki podpisał umowę z firmą Hydro-Mag z Garcza.

Wartość inwestycji to  2.364.000zł. Wykonawca ma zakończyć prace w terminie 10 miesięcy, tj. do końca czerwca 2023 roku.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi z nawierzchnią asfaltową i jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz kanalizacją deszczową na odcinku około 570m.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz samorząd otrzymał na ten cel kwotę 883 660 złotych. Pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu gminy.