W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat dystrybucji jodku potasu informujemy i uspakajamy, że wszelkie działania w tym zakresie mają charakter wyprzedzający i prewencyjny. W tej chwili na terenie kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Gmina Kolbudy – podobnie jak wszystkie samorządy w Polsce – otrzymała pulę tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Decyzję o ich ewentualnym wydawaniu mieszkańcom podejmie Wojewoda Pomorski.

W razie potrzeby, tabletki będą rozdawane mieszkańcom gminy Kolbudy w dziesięciu punktach, w zależności od miejsca zamieszkania zgodnie z podziałem jak w tabeli poniżej.

PUNKT WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU

MIESZKAŃCY SOŁECTW

SP ZOZ Kolbudy ul. Plac Kaszubski 7

Łapino

Świetlica wiejska w Kolbudach ul. Polna 55

Babidół-Nowiny, Czapielsk

ZKiW w Kolbudach (Szkoła Podstawowa) ul. Wybickiego 33

Kolbudy

ZKiW w Lublewie Gdańskim (Szkoła Podstawowa) ul. Szkolna 5

Lublewo Gdańskie

ZKiW w Bielkówku (Szkoła Podstawowa) ul. Gregorkiewicza 11

Bielkówko, Bielkowo

Szkoła Filialna w Buszkowych ul. Leśna Góra 7

Buszkowy

Szkoła Podstawowa w Pręgowie ul. Bukowskiego 3

Pręgowo, Ostróżki, Lisewiec

Świetlica wiejska w Bąkowie ul. Otomińska 6

Bąkowo, Otomin

Świetlica Wiejska w Jankowie Gdańskim ul. Sportowa 3

Jankowo Gdańskie

Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7

Kowale