Działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Kolbudy przystąpiła do akcji  dystrybucji węgla kamiennego, który we współpracy z podmiotem zewnętrznym sprzedawany będzie mieszkańcom.

Sprzedaż prowadzona będzie na terenie miejscowości Kolbudy, gdzie składowany będzie, pozyskany na zasadach określonych w ustawie węgiel. Koszt 1 tony wyniesie 2 000 zł brutto.

Osoba zainteresowana będzie mogła nabyć węgiel kamienny (groszek, orzech) w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Gmina nie finansuje transportu zakupionego węgla z placu jego składowania w Kolbudach do miejsca zamieszkania nabywcy.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Kolbudy (Punkt Obsługi Klienta), ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (EPUAP). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularz wniosku znajduje się w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz wniosku

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

Komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej