Budowa ulicy Magazynowej w Kowalach to najdroższa z inwestycji zrealizowanych przez inwestora prywatnego na rzecz Gminy Kolbudy w ramach tzw. umowy „szesnastkowej”. Asfaltowa, w pełni uzbrojona droga, prowadzi do hal wybudowanych przez dewelopera powierzchni przemysłowych. Koszt wykonania drogi gminnej wyniósł ponad 9,3 mln zł i w całości został pokryty przez wspomnianą firmę.

Nowa droga zlokalizowana jest na terenach o przeznaczeniu przemysłowym. Z wniesionego do gminy przez spółkę majątku skorzystają również inni przedsiębiorcy, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie prowadzić będą w tym regionie działalność gospodarczą. Nowy ciąg komunikacyjny stanowił też będzie w przyszłości uzupełnienie układu drogowego łączącego się z Obwodnicą Metropolitalną Trójmiasta, której przebieg zaplanowano w pobliżu nowych hal.

Warto podkreślić, że w fazie projektowej znajduje się aktualnie kolejny odcinek ul. Magazynowej, który połączony będzie z drogami zbierającymi OMT. Fragment ten wykonać ma inna z firm, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w tym rejonie gminy. Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy realizacja przedsięwzięcia planowana jest na III kwartał przyszłego roku.

- Od kilku lat zawierając umowy z przedsiębiorcami inwestującymi w naszej gminie sięgamy do artykułu 16 ustawy o drogach publicznych, czyli popularnej „szesnastki” – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - W myśl jej zapisów prywatny inwestor, np. deweloper budujący osiedle mieszkaniowe czy przedsiębiorca stawiający halę magazynową, zobowiązany jest również do dostosowania do swojej inwestycji układu drogowego. Chodzi o to, aby nie wpłynęła ona negatywnie na bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego w jej sąsiedztwie.

Wykorzystując tzw. „szesnastkę” samorządy zobowiązują inwestorów do  poszerzania fragmentów ulic, budowy tzw. lewoskrętów, zamiany klasycznych skrzyżowań w ronda, budowy chodnika czy oświetlenia ulicznego.

- Korzystając z przysługującego prawa gminy mogą realizować więcej inwestycji bez uszczerbku na własnym budżecie – dodaje wójt Andrzej Chruścicki.

Obok wspomnianej budowy ulicy Magazynowej, w gronie najdroższych inwestycji „szesnastkowych”, wymienić należy zakończoną wiosną tego roku budowę fragmentu ulicy Glazurowej w Kowalach, wraz z nowym rondem i miejscami parkingowymi wzdłuż ul. Zeusa. Przedsięwzięcie to zostało wykonane na koszt developera realizującego w tym rejonie budynki wielorodzinne oraz inwestora realizującego sklep wielkopowierzchniowy. O tym, jak ważny jest to odcinek wiedzą doskonale mieszkańcy sołectwa Kowale. Wcześniej, ten sam deweloper wykonał prace drogowe w obrębie ulic Apollina i Zeusa. Łączny koszt obu zadań przekroczył dwa i pół miliona złotych.

Trwa natomiast przetarg na budowę fragmentu ulicy Magnackiej w Kowalach. W kosztach wykonania nowej nawierzchni w obrębie skrzyżowania z ulicą Rycerską partycypować będą inwestorzy, którzy właśnie tu postanowili prowadzić działalność gospodarczą. Wartość dofinansowania, do którego się zobowiązali wyniesie około 2 mln zł.

- Inwestujący u nas swój kapitał przedsiębiorcy ze zrozumieniem podchodzą do naszych oczekiwań dotyczących poniesienia dodatkowych nakładów z tytułu tzw. „szesnastki” – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Są to poważne, uznane marki, które planują pozostać z nami na dłużej. Stają się niejako częścią naszej lokalnej społeczności i nie unikają dodatkowych nakładów na inwestycje, które służyć będą zarówno im samym, jak i ich najbliższym sąsiadom.

Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy w ciągu ostatnich czterech lat na terenie naszej gminy prywatni przedsiębiorcy zrealizowali - lub w niedalekiej przyszłości zrealizują – inwestycje o łącznej wartości ponad 22 mln zł. Są to zadania wykonywane w ramach zobowiązań wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych.