Około pięćdziesięciu osób wzięło udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym poświęconym projektowi PKM Południe i reaktywacji linii kolejowej 229, które odbyło się w Kolbudach. 

Autorzy opracowywanej dokumentacji zaprezentowali najnowszy, projektowany przebieg trasy, którą na terenie naszej gminy wytyczono przez Kowale i Jankowo Gdańskie do Goszyna (Gmina Pruszcz Gdański), gdzie włączyć się ma do reaktywowanej linii kolejowej 229. Odcinek z Goszyna, przez Bielkówko, Pręgowo, Kolbudy i Łapino wiódł będzie do Starej Piły. 

Najwięcej kontrowersji wśród mieszkańców gminy w prezentowanym wariancie budzi odcinek przebiegający przez Jankowo Gdańskie, który wytyczono w bliskim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. 

Właśnie mieszkańcy tej miejscowości najliczniej stawili się na spotkaniu w Urzędzie Gminy Kolbudy. To również oni złożyli niedawno u projektanta inwestycji własną propozycję przebiegu trasy, która - w ich ocenie - będzie mniej uciążliwa dla lokalnej społeczności. 

Przedstawiciel firmy przygotowującej dokumentację stwierdził, że nie zdążył się jeszcze zapoznać z alternatywną propozycją. Dodał, że stanowisko w tej sprawie zajmie do końca roku. 

Warto jednak podkreślić, że przedstawiony przez projektantów pracujących dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (inwestora przedsięwzięcia) przebieg trasy nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków w Jankowie Gdańskim.

Wiele pytań zadawanych przez uczestników spotkania dotyczyło też kryteriów wyboru lokalizacji przystanków oraz parkingów w Jankowie Gdańskim oraz Łapinie. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminnego samorządu.

- Tylko transport zbiorowy jest skuteczną metodą na wyeliminowanie korków, które już dziś paraliżują naszą gminę - mówił wójt Andrzej Chruścicki. - Zebrani w większości podzielili tę opinię twierdząc, że wszyscy zdają sobie sprawę z konieczności budowy linii kolejowej. Wątpliwości budzić może jedynie jej lokalizacja na niektórych odcinkach. 

Pozostała część trasy nie budziła tak dużych emocji. W Kowalach większość linii z węzłem integracyjnym wybudowana ma być pod ziemią i nie będzie kolidowała z istniejącą zabudową. Reaktywowany odcinek 229, zgodnie z założeniami zlokalizowany zostanie natomiast w istniejącym torze. 

Przebudowy wymagały będą głównie odcinki, na których linia kolejowa przecina się z układem drogowym. Projektowany przejazd kolejowy w Kolbudach na ul. Wybickiego, zgodnie z sugestią samorządu, ma być dwupoziomowy. Droga wojewódzka w tym wariancie miałaby wieść tunelem poniżej poziomu torowiska. Rozwiązanie to wymusi jednak wyburzenie dwóch domów zlokalizowanych przy DW 221. 

O tym czy budowa znajduje ekonomiczne i społeczne uzasadnienie przekonamy się w maju przyszłego roku. O ewentualnej reaktywacji trasy 221 zdecyduje natomiast jej zarządca, spółka PKP PLK, po otrzymaniu i analizie opracowywanej aktualnie dokumentacji.

Wszelkie informacje na temat projektu PKM https://pkm-poludnie.pl/

Zapis wideo spotkania: https://youtu.be/N8kWy8qLpq0