Trwa modernizacja kolejnej części ulicy Magnackiej w Kowalach. Prace budowlane prowadzone są od skrzyżowania z ulicą Rycerską w kierunku Obwodnicy Trójmiasta. 

Nowa, asfaltowa nawierzchnia pokryje odcinek o długości około 320 metrów. Równolegle do drogi o szerokości 6 metrów wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej.

Wzdłuż modernizowanego odcinka wykonane zostanie nowe oświetlenie, co znacznie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwłaszcza w obrębie skrzyżowania ulicy Magnackiej z ulicą Rycerską przy której zaplanowano przejście dla pieszych.

W kosztach budowy nowej nawierzchni partycypują inwestorzy, którzy przy ul. Magnackiej postanowili prowadzić działalność gospodarczą. Wartość realizowanego aktualnie zadania wynosi 1,2 mln zł i w całości zostanie sfinansowany przez przedsiębiorców.

Prace drogowe powinny zakończyć się wiosną bieżącego roku.

Użytkowników drogi, którzy odczuwają uciążliwość wynikającą z prowadzonych prac budowlanych prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Niedługo komfort jazdy ulegnie znacznej poprawie, co z pewnością wynagrodzi niedogodność występującą podczas realizacji inwestycji.